Tre saker att tänka på när det är dags att anlita en konsult

Att anlita externa konsulter kan ge fler fördelar, till exempel genom expertis och nya infallsvinklar. För att resultatet av samarbetet ska bli så bra som möjligt är det dock viktigt att hitta rätt konsult, vilket ofta är lättare sagt än gjort.

Vi på ADDQ brinner för att hjälpa våra kunder att effektivisera testarbetet och kvalitetssäkra deras produkter med allt från kravställning till leverans. Vi vet att det finns många anledningar till att anlita till exempel externa testare och vi vet att företag har många positiva effekter att vänta genom att anlita konsulter som är experter på sitt område. Men det är flera saker som behöver falla på plats för en "perfect match" mellan konsulten och företaget som anlitar personen. Egentligen kan listan göras längre än så här, men i det här blogginlägget har vi valt att fokusera på tre saker som är viktiga att tänka på när det är dags att anlita en konsult. 

1. Ha en tydlig bild av behovet 

Till att börja med är ett första steg att fundera på varför du behöver en konsult, ett tydligt behov och en klar målsättning är viktigt både för dig som anlitar och för konsulten. Det ger dig som anlitar en tydlig bild av vad exakt du behöver hjälp med och tydliggör även vilka förväntningar som är rimliga för dig att ha på projektet. Det kommer också underlätta själva processen med att hitta rätt konsult, eftersom konsulten i ett tidigt skede får veta vad hen förväntas göra och då kan ta ställning till om hen är rätt person eller ej.

Att definiera och klargöra ett behov är dock inte alltid så lätt, ibland kan en utmaning bero på andra saker än man tror när man väl börjar grotta i det. I dessa fall kan det vara bra att ta hjälp av konsultfirman som genom sin långa erfarenhet inom området kan hjälpa till att verifiera det exakta behovet.

2. Rätt person som passar in i teamet 

Självklart är det viktigt att konsulten har de kompetenser som krävs för arbetet eller projektet. Men utöver det så är det även viktigt att personen passar in i teamet på ett personligt plan. De senaste åren har kulturen på en arbetsplats blivit allt viktigare för hur vi trivs på jobbet, men spelar också stor roll när det kommer till hur vi arbetar tillsammans. Ett team där personlighet och kompetenser kompletterar varandra bra kommer i större utsträckning vara ett effektivt team. Så även om din nya kollega är konsult som kanske inte är tänkt att jobba med ditt team i flera år, är det viktigt att rätt person hamnar på rätt plats eftersom det ger bättre förutsättningar för ett gott samarbete. 

3. Få konsulten att känna sig välkommen 

Det är inte alltid det finns oceaner av tid till förberedelser när det är dags att välkomna en konsult. I vissa fall kan det ha uppstått en svår situation på företaget som gör att någon behöver hyras in och då ska det gå snabbt. Men oavsett om det känns stressigt så är det viktigt att konsulten känner sig välkommen. Både för att få en bra chans att komma in i teamet och för att hen i vissa fall behöver vara företagets varumärke utåt. Till exempel, om konsulten ska jobba mycket mot kund, är det av yttersta vikt att hen blir insatt i hur företaget jobbar mot kunder i dagsläget. 

Sammanfattning

Att anlita en konsult kan ge många fördelar, men det är en del saker som kan vara bra att tänka på när det är dags. Ett första viktigt steg i processen är att klargöra vilket behov som finns av en konsult, en tydlig målsättning med uppdraget ökar chanserna för ett lyckat resultat. Men det är även viktigt att konsulten har rätt kompetenser och passar in i teamet. 


Funderar du på att hyra in en konsult? Vi hjälper dig mer än gärna! 

JAG VILL VETA MER

 

Vi rekommenderar också