Så viktig är kulturen i teamen

På vissa arbetsplatser känns det direkt när du kliver innanför dörren, på andra är det mer otydligt. Men ändå så finns den där, på alla arbetsplatser - kulturen.  Det kan handla om hur vi vill vara mot varandra, hur vi vill att andra ska må, ska det vara högt i tak på företaget eller andra faktorer som är viktiga för er för att ni ska må bra och trivas på jobbet.  Med tanke på att vi spenderar en hel del tid på våra arbeten, en sisådär 2 080 timmar per år (det blir några timmar fram till pensionen), är det minst sagt naturligt att vi vill trivas och må bra på jobbet.  Oavsett om kulturen på just din arbetsplats är väldigt tydlig eller inte.


En bra kultur stärker teamet och ökar engagemanget 

Alla människor är beroende av trygghet, kärlek och gemenskap, uppskattning och självförverkligande, något som Maslows behovstrappa tydligt visar. Det här gäller inte bara i våra privata relationer, utan kan även appliceras på arbetet. 

Egentligen är det ganska logiskt. Människor som trivs på jobbet och känner sig delaktiga och uppskattade kommer göra ett bättre jobb. De kommer känna sig mer engagerade och vara mer måna om att göra det där lilla extra. En bra kultur som gör att alla är på samma nivå, kommer därför effektivisera arbetet och ge smidigare arbetsdagar. Men inte nog med det, det kommer också göra att medarbetarna trivs och känner sig som en i gänget, vilket som sagt är viktigt för många av oss. 

Kulturen kan också fungera som ett verktyg i att motverka konflikter och dålig stämning. Genom att från början ta reda på vad som fungerar i teamet, vad medlemmarna trivs bra och mindre bra med, skapar en bättre sammanhållning och en starkare gemenskap. 

Ett jobb är inte längre "bara ett jobb" 

De senaste åren har det skett en stor förändring, vi ser inte längre våra arbeten enbart som något som ger oss pengar till hyra och mat på bordet. Vi vill i allt större utsträckning känna att det vi gör ger oss mening, att det vi gör bidrar och att våra personligheter passar in där vi jobbar. Framför allt är dessa faktorer viktigare för de yngre generationerna som nu börjar ta större plats på arbetsmarknaden. För många av dem är deras största oro att inte hitta ett jobb som passar deras personlighet. Det är ytterligare en anledning till att kulturen är så viktig, när de yngre generationerna söker jobb letar de främst efter företag som har liknande värderingar som de själva och en schysst kultur där de kommer trivas. 


Kommunikation - en viktig del av kulturen 

Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är att kommunikationen i ett team fungerar, speciellt när allting måste gå fort. Det finns sällan tid för missar i kommunikationen som i värsta fall kan påverka slutresultatet negativt. Att kommunicera kan låta som något självklart, något som bör komma naturligt för de flesta. Men så är det tyvärr inte, trots att vi sedan barnsben har lärt oss att prata med varandra. Det är väldigt vanligt att kommunikationen mellan kollegor brister, att personer känner sig utanför för att de inte har fått ta del av viss information, eller att misstag sker för att kommunikationen inte varit tillräckligt tydligt. Men kommunikation är inte bara viktigt när det kommer till själva arbetet, utan spelar också stor roll när det kommer till kulturen. Att skapa en bra kultur som alla trivs med kräver en öppen och ärlig dialog, så att varje teammedlem får komma till tals och bli lyssnad på.   

Sammanfattning

Kulturen på en arbetsplats innefattar många olika faktorer och kan ses som ett sätt för hur vi lever tillsammans med våra kollegor, där beteenden och värderingar spelar en stor roll. Har vi högt i tak på arbetsplatsen? Hur ska vi bete oss mot varandra för att alla ska må så bra som möjligt? Att skapa god stämning där alla trivs och mår bra är bara en av anledningarna till att kulturen är viktig. 

Att skapa ett bra team med rätt kompetenser är en vanlig utmaning för många QA Managers idag, samtidigt som ett välfungerande team är viktigt, speciellt när allt måste gå fort. Vill du läsa mer om vanliga utmaningar idag och varför de är så viktiga att hantera? Ladda vår e-bok om den moderna QA Managern!

New call-to-action

 

Vi rekommenderar också