Så viktigt är det att komplettera varandra i teamet

Att komplettera varandra i ett team är en av de främsta framgångsfaktorerna för att utvecklas och gör ett bra gemensamt jobb. Det gäller inte bara när det kommer till kompetenser, utan det är minst lika viktigt att personligheter, mindset och erfarenheter kompletterar varandra.

Fokusera på rätt person snarare än rätt kompetens

Att skapa rätt team är en utmaning för många av dagens QA Managers. Till skillnad från att skapa en grupp, där det egentligen räcker med att samla ihop ett par personer, kräver skapandet av ett team att du ser till många flera delar. Du måste fokusera på att välja rätt person snarare än rätt kompetens för att få ett välbalanserat team som trivs tillsammans. Dessutom, ett välkomponerat team är bättre på att samarbeta och kommunicera, något som är av yttersta vikt när allting måste gå snabbt. 

Enligt författarna Katzenbach och Smith, som har skrivit boken “The wisdom of team", så är själva definitionen av ett team detta:

  • En liten grupp människor
  • Färdigheter som kompletterar varandra
  • Medlemmar är dedikerade till samma syfte, mål och approach
  • Man håller varandra ansvariga för dessa

Ett vanligt kännetecken för många riktigt bra team är att de har ett gemensamt, tydligt mål som de jobbar för att nå tillsammans. Men för att lyckas med det krävs det liknande mindset i arbetet, alla måste vara dedikerade. 

Balans mellan olikheter och likheter

Ett välkomponerat team innebär dock inte att alla ska tänka och tycka likadant, tvärtom. Den bästa kombinationen är både likheter och olikheter, vilket gör det hela till en utmaning. Samtidigt som liknande personligheter behövs, så behövs även olikheterna. Att dra nytta av att medlemmarna har olika perspektiv, erfarenhet och syn på saker och ting, nya infallsvinklar hjälper många gånger till att effektivisera arbetet. Det kräver dock en öppen dialog, att varje individ får känna sig delaktig och sedd. Dessutom så är en viss grad av konflikt och diskussion hälsosamt för att driva utvecklingen framåt, vilket kräver att vi behöver tycka olika för att få möjligheten att kunna förändras och förbättras. 

En sak som är viktig att komma ihåg är att en bra gruppdynamik inte enbart ligger på arbetsgivaren. Varje teammedlem är själv ansvarig för sitt eget beteende och sitt förhållningssätt till varje situation. En grupp av människor som tillsammans ska bilda ett bra och tryggt team, kommer troligtvis gå igenom vissa prövningar. Det tar tid för alla att hitta sin plats i teamet, alla ska lära känna varandra ordentligt och komma överens om vem som gör och ansvarar för vad. Här är det viktigt att du som QA Manager ger dina teammedlemmar rätt förutsättningar för att skapa en bra sammanhållning i gruppen.

När det inte riktigt fungerar... 

Det kan helt klart medföra vissa risker när medlemmarna inte kompletterar varandra. Om det till exempel saknas kompetenser som är viktiga för att kunna säkerställa arbetet innebär det ett hinder för teamet att arbeta effektivt och maximera värdet av det som levereras, eftersom de då blir beroende av extern kompetens som kanske inte finns tillgänglig när den behövs. I värsta fall kan det till och med leda till att leveranser drar ut på tiden eller att arbetet inte håller rätt kvalitet. När vi är i grupp är det även lätt hänt att vi människor tänker mycket på oss själva, vi blir nästan lite egoistiska. Vi tänker främst på hur olika åtaganden eller aktiviteter påverkar oss som individer, “vad får jag ut av detta?” “Hur kan jag göra för att det på bästa sätt ska gynna mig själv?”.  Det tänket fungerar inte i ett team, där alla behöver jobba tillsammans. Sämre gruppdynamik kan också leda till att gruppen blir mer sluten och därför kommunicerar sämre.

Sammanfattning

I en tid där allting går fort, måste kommunikationen i ett team vara tydlig, fungerande och smidig. Det ställer krav på att medlemmarna i ett team kompletterar varandra, nästan mer på ett personligt plan än kompetensmässigt. När teamen inte fungerar som de ska, kan det i värsta fall medföra flera risker som påverkar både individer, teamet i sin helhet och även resultatet av arbetet.

New call-to-action

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också