Så bygger du ett effektivt team

Ett effektivt team är en av de mest värdefulla investeringarna för en långsiktig varumärkesstrategi. Men att bygga effektiva team är ett jobb som kräver planering, tålamod och inte minst förståelse för de processer som pågår i gruppen. I det här blogginlägget pratar vi om konsten att bygga ett effektivt team och vad du bör tänka på.

Ladda ner checklistan - Så tar QA Managern plats i förarsätet och behåller den 

 

1. Hitta personer som kompletterar varandra 

Börja på individnivå med att identifiera kompetens, beteende och individens- samt gruppens uppdrag. Men det gäller inte bara att se till kompetenser, utan det är minst lika viktigt att personligheter, mindset och erfarenheter kompletterar varandra. Alla arbetsgrupper har inte förutsättningar att bli effektiva team. Tänk även på att hålla grupperna lagom stora, i team med fler än nio bildas ofta subgrupper. 

2. Bygg en stark arbetsplatskultur

För att lyckas med ett effektivt team behövs en kultur som bygger på tillit, kreativitet och förmågan att utmana varandra att hela tiden bli lite bättre. Var tydlig med vad som är syftet och målet med gruppen och vilka roller som finns. Skapa förutsättningar för engagemang: visa respekt, ge trygghet och skapa delaktighet. Är man inte betrodd med eget tänkande på arbetsplatsen kommer det aldrig heller att ske, folk kommer vänta på instruktioner istället för egna initiativ. När man är rädd för att misslyckas kommer utvecklingen avta.

3. Håll koll på de olika utvecklingsfaserna

För att kunna förebygga konflikter och ta tillvara på värdefulla situationer gäller det att ha koll på en grupps olika faser. Från att medlemmarna ska lära känna varandra, till att de ska hantera konflikter och slutligen kunna samarbeta effektivt är alla faser sådana som kräver att vi medvetet arbetar med dem för att komma in i nästa fas. Den kanske svåraste delen är den oundvikliga konfliktfasen. Här är det viktigt att vi ser på en diskussion som en möjlighet till utveckling och att nya idéer skapas, snarare än att bara se just en konflikt.

4. Utvärdera teamet ofta

Oavsett hur bra en grupp är, så finns det alltid utrymme för att bli bättre. Utvärdera och se vilka möjligheter till förbättringar det finns. Det är dock fortfarande viktigt att ge snabb feedback, både på saker som går bra och sådant som teamet kan göra bättre.

Sammanfattning

För att ett team ska vara effektivt och kunna prestera på topp krävs en hel del arbete. Det krävs att alla i gruppen är väl medvetna om sitt uppdrag, presterar på topp och trivs tillsammans på jobbet. Du måste få till en bra gruppdynamik och lägga tid på att låta medlemmarna lära känna varandra för att skapa tillit och förtroende. Lägg till en stark arbetsplatskultur, varsam konflikthantering och kontinuerlig utvärdering så är du snart där.

Lär dig mer om hur du som QA Manager tar plats i förarsätet - och behåller den. Ladda ner vår checklista!

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också