Effekterna av att investera i mjukvarufabriken [video]

Genom att investera i mjukvarufabriken går det att gå ifrån det ganska hantverksmässiga arbetssättet som mycket mjukvara görs på idag. Dessutom kan produktionstakten öka när flera delar av arbetet automatiseras. Se videon där jag pratar mer om effekterna av att investera i mjukvarufabriken.

Idag utvecklas mjukvara till stor del manuellt, egentligen ganska hantverksmässigt, ungefär som man gjorde med olika produkter innan den industriella revolutionen. Det innebär i praktiken ungefär att en utvecklare skriver mjukvara för hand: en person - ett stycke kod = en mängd mjukvara. Om du då vill öka produktionstakten behöver du ha två personer som skriver dubbelt så många kodrader som en person, för att förklara det hela på ett enkelt sätt. Men, det är inte längre det enda sättet att jobba på för att utveckla mjukvara. I videon nedan pratar jag om hur en investering i mjukvarufabriken leder till ökad produktionstakt och en infrastruktur som möjliggör att en person kan göra mer.  

Investera_i_mjukvarufabriken_textad


Det som görs idag med continuoustrenden, till exempel continuous delivery, continuous integration och DevOps, är att vi börjar investera i mjukvarufabriken. Vi bygger en infrastruktur som gör att arbetet skalar på ett helt annat sätt än det manuella, hantverksmässiga arbetet gör. Det innebär att en person kan producera mycket mer än tidigare. Om vi dessutom investerar ännu mer ökar även produktionstakten i form av kodbibliotek, automatiska byggen och automatiska tester. Vi bygger på så vis en fabrik som i princip är skräddarsydd för ett visst system som i sin tur byggs kontinuerligt, med en inkrementell minimal förändring för varje stycke som produceras och driftsätts. Fabriken blir då det skräddarsydda verktyget som i grunden är byggt för det vi vill skapa.

Mjukvaruutveckling idag

Det agila arbetssättet som är vanligt idag innebär korsfunktionella team som arbetar tajt ihop för att gemensamt producera något som fungerar. Ungefär som på Henry Fords tid när fabriksarbetare arbetade nära varandra vid ett löpande band när de byggde bilar. Vi är dock på väg åt ett håll där fabrikerna ser väldigt annorlunda - mot den automatiserade fabriken. Här är människors jobb istället att programmera robotar att utföra tillverkningsjobbet. Få människor ses alltså på dessa fabriksgolv.  I bilvärlden när en ny bilmodell ska lanseras bygger man ofta en ny fabrik, som ofta är specialbyggd för att en viss typ av bilmodell ska kunna tillverkas just där. På samma sätt kommer vi i framtiden jobba mer med mjukvara - med (mjukvaru)fabriker som är skräddarsydda för att bygga en och samma mjukvara men med inkrementella förändringar.

Att ha en mer holistisk syn och att optimera mer än bara ett steg i utvecklingscykeln är nödvändig för att skapa effektivitet och för att hjälpa oss gå från idé till kundanvändning på några dagar, eller till och med timmar, utan att bygga kvalitetsskuld. Continuous är ett bra arbetsätt för det genom att tillåta moderna metoder och tekniker från flera discipliner, vara skalbar, anpassa sig till miljön och fokusera på affärsvärde.

Webinar om continuous

Är du nyfiken på continuous och vill veta mer om kontinuerlig utveckling? Vilka effekter det kan ge organisationer och hur man påbörjar en förflyttning för att uppnå dessa. Här kan du ta del av vårt webinar där Viktor pratar om det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI, CD och CQA (Continuous Quality Assurance) och att det snart kommer vara nästintill ett måste för organisationer att gå åt det hållet. Speciellt om du jobbar med mjukvaruutveckling av produkter som ska gå till en slutanvändare.

TITTA PÅ WEBINARET

Vi rekommenderar också