Skapar värderingar egentligen något värde?

Svaret är ett stort och tungt JA för bövelen :)

Värderingar

Börjar man studera detta, så visar det sig att bolag som faktiskt tror på något och som vågar jobba med att formulera gemensamma, sanna värderingar som får styra bolagets utveckling, får en mycket snabbare utveckling än de bolag som inte gör det. Dessutom får man en starkare kultur, som leder till nöjdare medarbetare som i sin tur ger nöjdare kunder.

Men vad betyder värdering och hur gör man för att leva dem? Jo, man pratar om dem, låter dem ta plats och dessutom ständigt utmanar och ifrågasätter orden och ordens betydelse. Vilka är dina viktigaste värderingar? Matchar de med dem i filmen så tveka inte att höra av dig till oss.

Mer om våra värderingar hittar du här