Meny Stäng
världen snurrar allt fortare
världen snurrar allt fortare

Förbättra konkurrenskraften
med effektivare kvalitetssäkring

Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och
funktionalitet är avgörande när allt går fortare.

Världen går allt snabbare

När konkurrensen hårdnar ökar kraven på kortare leveranstider och snabbare systemutveckling. Den som inte ändrar sitt beteende förlorar sin konkurrenskraft och halkar efter dem som redan hoppat på tåget och lyckats kapa sina utvecklingscykler med kvalitetssäkrade processer. Produkter och tjänster som når marknaden för sent eller med fel kvalitet riskerar leda till att andra tar ”dina” affärer. Att förstå och lära sig leva med snabba förändringar har blivit en förutsättning för att lyckas. För att inte missa affärsmöjligheter gäller det att hitta nya, mer flexibla arbetssätt.

Agila metoder för en föränderlig värld

Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet blir avgörande när allt går fortare. Liksom att definiera rätt kvalitet som den kvalitet kunden är beredd att betala för. Inte mer och inte mindre.

Med hjälp av nya arbetssätt, roller och metoder kan systemutvecklingen anpassas till att bättre möta upp mot de nya leveranskraven. CQA, Continous Quality Assurance, lägger grunden för löpande kvalitetssäkring och kontinuerliga kvalitetsförbättringar. Att arbeta agilt handlar om att ersätta projektorientering med kontinuerliga flöden. Speciallösningar med modularisering och standardisering. Och planering med adaptiva metoder. Med flexibla arbetssätt och anpassningsbara leveransmodeller kan utvecklingscyklerna kortas, leveransförmågan förbättras och konkurrenskraften öka.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig hänga med när världen snurrar fortare

ADDQ hjälper företag att införa nya metodiker för effektivare kvalitetssäkring som vässar systemutvecklingen och kortar utvecklingstiderna. Adaptiva arbetssätt och flexibla leveransmodeller som ökar leveransförmågan, bidrar till nöjdare kunder och förbättrar konkurrenskraften.

Specialister

Våra affärsdrivna specialister hjälper ditt företag att korta utvecklingstiderna genom att guida er på resan mot effektivare kvalitetssäkring.

Metoder

Vi är specialister inom både agila metoder och CQA och kan stötta ditt företag i arbetet mot kontinuerliga kvalitetsförbättringar.

System

Vi utvecklar test- och mätsystem som hjälper företag skapa en effektivare produktionsmiljö och snabbare och mer flexibel kvalitetssäkring.

Utbildning

Vi erbjuder en bredd av seminarier och utbildningar som lägger grunden för förändringsarbetet mot effektivare och mer agil kvalitetssäkring.

Vägen till en agil produktutvecklingsprocess

FRÅN TESTSTRATEGI TILL ”BAMBORA FLOW”

I en snabbt växande global företagsgrupp som Bambora Group är en av utmaningarna att integrera de lokala bolagens olika produkt- och systemutvecklingsmodeller. När Bambora tog hjälp av ADDQ för att utveckla en enhetlig teststrategi, blev det startskottet för en ny produktutvecklingsprocess.

Redo att prata med en CQA-specialist?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag effektivisera
kvalitets- och utvecklingsarbetet med mer adaptiva arbetssätt?
Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du balanserar tid, kostnad och funktionalitet när världen snurrar allt fortare.
ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Artiklar

Vad är fördelarna med en sammanslagning?

Hur kommer det sig att vi slog våra påsar ihop? Och vad är fördelarna med en sammanslagning? Nyfiken som man är tog jag mig ett snack med Kennet Osbjer och Viktor Laszlo, VD-coacher på ADDQ respektive Prolore som från och med årsskiftet är ett av fyra dotterbolag hos oss.

Artiklar

To Platform or Not to Platform

Platforms can mean anything from hardware to software platforms. Designing platform based testing system is hard, designing reusable platforms are even harder. Almost all testing companies have their own “platform”, but the definition of the platform may be very confusing and very difficult to compare different platform solutions.

nya lagkrav bank och finans
Artiklar

Nya lagkrav ständig utvecklingsutmaning inom bank och finans

En av de största test- och utvecklingsutmaningarna inom bank och finans är de ofta omfattande förändringar i lagkrav som styr verksamheten. De generella regelkraven är ofta hårdare och har kortare deadlines än inom andra branscher.

Artiklar

Mobile Testing – Critical Thinking Prevails

There are so many testers who think mobile testing is completely different from other types of testing. But there is no need to totally shift their testing paradigm and strategy; mobile testing is not that different after all. This article details the commonalities and differences in testing mobile applications.