Meny Stäng
vad kostar fel kvalitet
vad kostar fel kvalitet

Vi hjälper dig leverera
med rätt kvalitet

ADDQ hjälper dig synliggöra det affärsmässiga värdet av att
sätta kvalitetsarbetet högt på agendan.

Vad kostar fel kvalitet?

Fel kvalitet kostar. Bristande krav, förseningar och onödiga kostnader är en utmaning i test- och utvecklingsarbetet som gör att slutprodukter inte håller rätt kvalitet. Ineffektiva rutiner och avsaknad på rätt kompetens inom kvalitetssäkring leder till sämre leveranser. I värsta fall blir resultatet missade affärsmöjligheter, när kunder väljer en leverantör som kan leva upp till förväntningarna på kvalitet. Ett bristande kvalitetsarbete påverkar hela företagets verksamhet och leveransförmåga – och inte minst resultat.
Utan konkreta mätpunkter är det svårt att veta exakt hur mycket.

Värdet av rätt kvalitet

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar i det affärsvärde som utvecklingen ska generera. Där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat.

En holistisk syn på utvecklingsprocessen är en förutsättning för att lyckas. Precis som insikten att rätt kvalitet är hela utvecklingsteamets ansvar. Genom ett nära samarbete mellan verksamhet och IT kan affärsvärdet brytas ner till konkreta systemkrav och acceptanskriterier definieras utifrån vad som är rätt kvalitet. I iterativa cykler utvecklas, testas och levereras nya funktioner som löpande stäms av mot affärsvärdet och verksamhetens förväntningar. När felaktigheter upptäcks tidigt minimeras kostnaderna och affärsresultatet av systemutvecklingen maximeras. Då ökar chanserna att nå målen och möta kundernas förväntningar.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig leverera med rätt kvalitet

ADDQ har många års erfarenhet av att hjälpa systemutvecklande företag leverera med rätt kvalitet. Genom att erbjuda system, koncept, specialister och utbildning hjälper vi till att synliggöra det affärsmässiga värdet av att sätta kvalitetsarbetet på agendan.

Experter

Våra affärsdrivna konsulter hjälper dig mäta, synliggöra och tillvarata möjligheterna med rätt kvalitet, från kravställning till leverans.

Metoder

Med beprövade metoder och koncept hjälper vi systemutvecklande företag styra utvecklingen så att både de interna och externa verksamhetsmålen uppnås.

System

Vi erbjuder kvalificerade mätsystem som hjälper dig ta kontroll över och säkerställa test- och kvalitetssäkringen genom hela utvecklingsprocessen.

Utbildning

Våra lärande seminarier och utbildningar hjälper organisationer bli mer kvalitetsmedvetna och få bättre insikt om det affärsmässiga värdet av rätt kvalitet.

Hur kvalitetssäkrar man något som inte är färdigt?

Jag drivs av det omöjliga. Jag har alltid gillat att se hur saker och ting fungerar på riktigt. Vad som finns under skalet. Vad det är som får saker och ting att fungera.

Johan BergströmQrewmember ADDQ

Redo att prata med en kvalitetssäkringsexpert?

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag utveckla och leverera med rätt kvalitet.

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet.
ADDQs experter delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Verktyg när du arbetar med kvalitet

Kvalitet kostar, men fel kvalitet kostar mer. Varför är det så viktigt med kvalitet, och vilka verktyg kan du som Test Manager eller QA Manager använda i din organisation?

Vad är teknisk skuld?

Begreppet “teknisk skuld” myntades av mjukvaruutvecklaren Ward Cunningham, en av författarna till det agila manifestet och mest känd för att ha utvecklat den första wikin. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad teknisk skuld är, hur den uppkommer och vilka risker den medför. 

Agil verksamhetsutveckling - så funkar det

Det är inte alltid helt lätt att ta steget mellan de olika världarna inom utveckling. Att till exempel gå från planerande till agilt kräver stora förändringar för såväl kultur, teknik och arbetssätt, vilket gör det hela till ett omfattande arbete. Däremot så är vinsterna med ett agilt arbetssätt för stora för att låta bli. Därför […]

Tiden kommer aldrig räcka till när du ska testa allt!

Många QA-ansvariga som idag jobbar i den planerande världen upplever tid som en stor utmaning. De har ofta en känsla av att tiden inte riktigt räcker till och har svårt att hinna med testarbetet på ett snabbt och effektivt sätt. Och det är egentligen inte så konstigt, med tanke på hur mycket tid det tar […]