Meny Stäng
vad kostar fel kvalitet
vad kostar fel kvalitet

Vi hjälper dig leverera
med rätt kvalitet

ADDQ hjälper dig synliggöra det affärsmässiga värdet av att
sätta kvalitetsarbetet högt på agendan.

Vad kostar fel kvalitet?

Fel kvalitet kostar. Bristande krav, förseningar och onödiga kostnader i test- och utvecklingsarbetet gör att slutprodukter inte håller rätt kvalitet. Ineffektiva rutiner och avsaknad på rätt kompetens inom kvalitetssäkring leder till sämre leveranser. I värsta fall blir resultatet missade affärsmöjligheter, när kunder väljer en leverantör som kan leva upp till förväntningarna på kvalitet. Ett bristande kvalitetsarbete påverkar hela företagets verksamhet och leveransförmåga – och inte minst resultat.
Utan konkreta mätpunkter är det svårt att veta exakt hur mycket.

Värdet av rätt kvalitet

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar i det affärsvärde som utvecklingen ska generera. Där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat.

En holistisk syn på utvecklingsprocessen är en förutsättning för att lyckas. Precis som insikten att rätt kvalitet är hela utvecklingsteamets ansvar. Genom ett nära samarbete mellan verksamhet och IT kan affärsvärdet brytas ner till konkreta systemkrav och acceptanskriterier definieras utifrån vad som är rätt kvalitet. I iterativa cykler utvecklas, testas och levereras nya funktioner som löpande stäms av mot affärsvärdet och verksamhetens förväntningar. När felaktigheter upptäcks tidigt minimeras kostnaderna och affärsresultatet av systemutvecklingen maximeras. Då ökar chanserna att nå målen och möta kundernas förväntningar.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig leverera med rätt kvalitet

ADDQ har många års erfarenhet av att hjälpa systemutvecklande företag leverera med rätt kvalitet. Genom att erbjuda system, koncept, specialister och utbildning hjälper vi till att synliggöra det affärsmässiga värdet av att sätta kvalitetsarbetet på agendan.

Experter

Våra affärsdrivna konsulter hjälper dig mäta, synliggöra och tillvarata möjligheterna med rätt kvalitet, från kravställning till leverans.

Metoder

Med beprövade metoder och koncept hjälper vi systemutvecklande företag styra utvecklingen så att både de interna och externa verksamhetsmålen uppnås.

System

Vi erbjuder kvalificerade mätsystem som hjälper dig ta kontroll över och säkerställa test- och kvalitetssäkringen genom hela utvecklingsprocessen.

Utbildning

Våra lärande seminarier och utbildningar hjälper organisationer bli mer kvalitetsmedvetna och få bättre insikt om det affärsmässiga värdet av rätt kvalitet.

Hur kvalitetssäkrar man något som inte är färdigt?

Jag drivs av det omöjliga. Jag har alltid gillat att se hur saker och ting fungerar på riktigt. Vad som finns under skalet. Vad det är som får saker och ting att fungera.

Johan BergströmQrewmember ADDQ

Redo att prata med en kvalitetssäkringsexpert?

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag utveckla och leverera med rätt kvalitet.

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet.
ADDQs experter delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Tre saker att tänka på när det är dags att anlita en konsult

Att anlita externa konsulter kan ge fler fördelar, till exempel genom expertis och nya infallsvinklar. För att resultatet av samarbetet ska bli så bra som möjligt är det dock viktigt att hitta rätt konsult, vilket ofta är lättare sagt än gjort.

Så hjälpte ADDQ Secureappbox med kvalitetssäkring i toppklass

Secureappbox jobbar inom data, information och it-säkerhet och hjälper företag att anpassa sig till och efterleva GDPR. Secureappbox jobbar både med produkter/tjänster och konsulter, men även utveckling i form av kundanpassade lösningar till företag. 

Därför går test och utveckling ihop allt mer

I takt med de senaste årens snabba utveckling har ramarna för testare och utvecklare ändrats en hel del. Tidigare, inom de mer traditionella arbetssätten inom utveckling, var arbetet mer uppdelat efter vilken roll som skulle göra vad. Utvecklarna gjorde sin del, för att sedan skicka vidare till testarna som gjorde sitt. Det tog betydligt längre […]

Sommar och sol - så varvar du ner inför semestern!

Idag är stress en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivningar, och dessvärre ser stressnivåerna på många svenska arbetsplatser inte ut att sjunka. Enligt forskare är en hög arbetsbelastning i perioder inte farligt i sig, utan det är när det höga tempot inte efterföljs av återhämtning som den riskerar bli farlig. Semestern är alltså ett utmärkt […]