Fel kvalitet kostar

Fel kvalitet kostar. Bristande krav, förseningar och onödiga kostnader i test- och utvecklingsarbetet gör att slutprodukter inte håller rätt kvalitet. Ineffektiva rutiner och avsaknad på rätt kompetens inom kvalitetssäkring leder till sämre leveranser. I värsta fall blir resultatet missade affärsmöjligheter, när kunder väljer en leverantör som kan leva upp till förväntningarna på kvalitet. Ett bristande kvalitetsarbete påverkar hela företagets verksamhet och leveransförmåga – och inte minst resultat.

Utan konkreta mätpunkter är det svårt att veta exakt hur mycket. 

 

Den moderna QA Managern - Expertinsikter och framtidsutsikter

Dagens snabba utveckling ställer högre krav på QA Managers, testare och utvecklare. Men när allt går fort kan det vara svårt att hänga med i svängarna, samtidigt som det är en förutsättning för att vara i framkant när konkurrensen hårdnar och kraven på en snabbare time-to-market ökar.

Med hjälp av fem experter i branschen har vi tittat närmre på några av QA Managerns vanligaste utmaningar och varför det hela tiden blir viktigare att arbeta adaptivt. Vi har också grävt djupare i skillnaderna mellan utvecklingens olika världar och vilka kompetenser som kommer krävas av utvecklingsteamen i framtiden. 

Klicka på bilden bredvid för att ladda ner e-boken! >>

Tiden räcker inte till

Många systemutvecklande företag brottas med att resurserna för test och kvalitetssäkring är knappa. Tiden räcker inte till, kompetenser saknas och budgeten är för liten för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt. När ineffektiva processer måste kompenseras med ett ständigt ”lappande och lagande” ökar pressen på utvecklingsorganisationen att leverera mer med befintliga resurser. Chanserna att leverera ett bra resultat minskar i takt med att försenade leveranser, bristande produktkvalitet och störningar på andra nyckelprojekt blir vardag.

Världen går allt snabbare

När konkurrensen hårdnar ökar kraven på kortare leveranstider och snabbare systemutveckling. Den som inte ändrar sitt beteende förlorar sin konkurrenskraft och halkar efter dem som redan hoppat på tåget och lyckats kapa sina utvecklingscykler med kvalitetssäkrade processer. Produkter och tjänster som når marknaden för sent eller med fel kvalitet riskerar leda till att andra tar ”dina” affärer. Att förstå och lära sig leva med snabba förändringar har blivit en förutsättning för att lyckas. För att inte missa affärsmöjligheter gäller det att hitta nya, mer flexibla arbetssätt. 

 

 

Så tar QA Managern plats i förarsätet - och behåller den 

Idag dyker det ständigt upp nya arbetssätt och metoder att förhålla sig och anpassa sig till. För att hänga med i den snabba utvecklingen är det viktigt att ha bra koll på branschen och vara adaptiv i sitt arbete. 
 
Men vi vet att höga krav på en snabb time-to-market, rätt kompetenser i teamet och en snabb utveckling är vanliga utmaningar för många QA Managers. Därför har vi skapat den här checklistan som ger dig stegen och knepen som säkerställer en position i framkant.
 
Den innehåller bland annat konkreta tips på hur du håller dig ständigt uppdaterad, tar in rätt resurser och hur du skapar ett bra utvecklingsteam.  

 

Klicka på bilden för att få ett eget exemplar av checklistan. >>