Teststrategiteststrategier

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar i det affärsvärde som utvecklingen ska generera och en teststrategi som stödjer det. Där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat.

Kvalitetsarbetet vilar aldrig

Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet är avgörande för att lyckas med kvalitetsarbetet. Oavsett om det handlar om att prioritera kvalitetssäkringen ur ett affärsperspektiv eller att automatisera arbetet. Effektiva utvecklingsprocesser och kvalitetssäkringsmetoder frigör den kreativitet och flexibilitet som är en förutsättning för fortsatt framgång.

När komplexiteten ökar blir det allt viktigare att fokusera testerna rätt så att tillgängliga resurser används på ett sätt som ger bra retur på investeringen och levererar affärsnytta. För att kunna testa rätt saker på rätt sätt, och på rätt nivå krävs kunskap om processer, metoder och tekniker för test, kombinerat med erfarenhet, intuition och känsla.

Det är ganska lätt att komma på många olika sätt att testa programvara på. Däremot är det svårare att veta vilka sätt som är bra och att bestämma vilka man bör jobba med för att få störst effekt.

Därför är väl genomtänkta teststrategier så viktiga. En bra teststrategi innebär bland annat att testa rätt saker och att testa dem på rätt sätt. I och med det ökar betydelsen av kvalitativa istället för kvantitativa tester. Det här är ett kontinuerligt arbete och ur ett kvalitetsperspektiv är besluten om teststrategi kanske de allra viktigaste i hela utvecklingsprocessen.

Det bästa sättet att nå rätt kvalitet är att bygga in den från början.

Prata QA med oss

Teststrategi
Vår kompetens

Ledning och Coachning

Ju längre du når i testprocessen, desto dyrare är det att åtgärda de fel du upptäcker. Samtidigt gäller det att prioritera vad man ska testa och när så att inte kostnaderna drar iväg. Vi hjälper dig att testa affärsdrivet – det vill säga på rätt nivå vid rätt tidpunkt genom hela utvecklingskedjan.

LÄS MER

Teststrategi-det här bör den innehålla
Ta nästa steg

Teststrategi - det här bör den innehålla

En teststrategi är viktig av flera anledningar och är en bra grund för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Det är din teststrategi som tillsammans med det affärsvärde utvecklingen ska ge som sätter ramarna för arbetet. Men för att teststrategin ska bli så bra och robust som möjligt finns det en hel del som är bra att tänka på.

I den här guiden har vi samlat det som bör finnas med i din teststrategi.

LADDA NER TESTSTRATEGIGUIDEN HÄR

Mer om teststrategi

Våra mest lästa blogginlägg!
Lästid: 8 min

Våra mest lästa blogginlägg!

Läs mer
Så implementerar du din teststrategi
Lästid: 7 min

Så implementerar du din teststrategi

Läs mer
Planera din teststrategi visuellt
Lästid: 6 min

Planera din teststrategi visuellt

Läs mer

Robusta lösningar och ökad kunskap som resultat


- Den största lärdomen för oss har nog ändå varit att en testplan måste upprättas redan från början, att kravställningen måste speglas av att det finns en teststrategi i botten att luta sig mot.

Anders Roos, Operation Manager på Essity

Läs om caset med ESsity