TestautomatiseringTestautaumation

Många företag har arbetat länge med testautomatisering och har säkert hunnit uppleva vissa vinster, men även stött på utmaningar på vägen. Andra börjar just få upp ögonen för det och kanske sneglar på en automatiseringsstrategi. Det är viktigt att ta små steg och komma ihåg att det inte rör sig om en punktinsats. En effektiv och sund testautomatisering kräver löpande uppmärksamhet, parallellt med utvecklingsarbetet.

Kvalitet kommer inte automatiskt

Framtidens testautomatiserare går hand i hand med framtidens utvecklare. Att kunna programmering och samtidigt tänka som en testare - eller att kunna test och samtidigt tänka som en programmerare är en nödvändighet i ett agilt utvecklingsteam. Värdefull testautomatisering är större än individen - det kräver ett engagemang från alla medlemmar i teamet.

Testautomatisering är inte den slutgiltiga lösningen, men en genomtänkt strategi och en förankring i verksamheten kan frigöra resurser för övrigt kvalitetsarbete. Snabb återkoppling på ändringar i kod eller konfiguration gör det lättare att lansera ny funktionalitet med trygghet i att de affärskritiska flödena fortfarande fungerar. Den tryggheten frigör också mer tid för utforskande testning - och ju mer vi hinner utforska systemet desto mer kan vi lära oss och desto lättare blir det att ta välinformerade beslut.

Få lösningar idag är isolerade och oberoende. Gränssnitt mot andra tjänster och komponenter behöver ständigt motioneras och valideras. Att kontinuerligt integrera – och kanske även produktionssätta – blir vanligare och vanligare. Här är förstås testautomatisering en viktig hörnsten, men vi ser också till att hela utvecklingskedjan genomsyras av ett kvalitetstänk – från en gemensam kodstil och grenstrategi till parprogrammering, enhetstestning och kodgranskning. Det bästa sättet att nå en hög kvalitet är att bygga in den från början.

code-2620118_1920
Vår kompetens

Experter på testautomatisering

Våra experter på testautomatisering har arbetat i många olika typer av projekt, med olika processer och metoder för systemutveckling. Vi är inte heller beroende av vissa språk eller verktyg utan anpassar lösningar efter miljö, situation och behov. Att ett testautomatiseringsprojekt är väldokumenterat samt lätt att förstå och underhålla är en självklarhet.

LÄS MER

Testautomatisering - så kommer du igång
Ta nästa steg

Kom igång med testautomatisering!

  • Varför ska man automatisera tester?
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vilket verktyg ska man välja?
  • Vad ska man inte automatisera?

Titta på webinaret

Mer att läsa om testautomatisering

Våra mest lästa blogginlägg om testautomatisering
Lästid: 3 min

Våra mest lästa blogginlägg om testautomatisering

Läs mer
Våra mest lästa blogginlägg!
Lästid: 8 min

Våra mest lästa blogginlägg!

Läs mer
Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Kodgranskning
Lästid: 6 min

Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Kodgranskning

Läs mer

Casefilm med MRG Gametek


- ADDQ stöttar oss genom att tillhandahålla konsulter som verkligen förstår vad kvalitet och test innebär i en framåttänkande och agil miljö.

Viktor Johansson, QA Manager på MRG Gametek

SE filmen här