Prestandatestspeedometer


 

Användare idag kräver hög prestanda. Håller din produkt måttet vid hög belastning? Mjukvarusystem som är långsamma eller ostabila kan få betydande konsekvenser för de flesta företag. Att prestandatesta sina mjukvaror är otroligt viktigt för att vara säker på att de klarar av den kapacitet de är tänkta att klara av.

Glöm inte prestanda och stabilitet

Vi pratar ofta om användbarhet och funktionalitet vid optimering av mjukvara och dessa brukar vara högsta prioritet. Men det finns två minst lika viktiga – prestanda och stabilitet. I en allt mer komplex värld, med höga tillgänglighetskrav och frekventa förändringar ökar risken att användarens upplevelse påverkas negativt. Varje extra millisekund räknas.

Långa laddningstider eller funktioner som inte fungerar vid hög belastning är ett stort irritationsmoment hos besökaren och kan vara avgörande för verksamheten. Även om mjukvaran presterar väl i den interna testmiljön så kvarstår den viktigaste frågan: Hur presterar mjukvaran under verkliga förutsättningar, för olika internetoperatörer och när tusentals användare försöker komma åt produkten samtidigt?

Genom realtidsanalys utifrån slutanvändares upplevelse, övervakning av varje applikationslager och externa tjänster uppnås maximal affärsnytta. Vi strävar efter att införa prestandatest i ett så tidigt skede som möjligt för att spara tid och resurser och tillföra ökad kvalité.

Prata QA med oss

tjänster prestanda film
Vår kompetens

Experter på prestanda

Vi samarbetar med kunden, nära teamen för snabb återkoppling och för att kunna genomföra nödvändiga förändringar utan onödiga ledtider. En förutsättning för framgång är att vi är delaktiga under både kravställning, planering, utförande och analys.

Vi hjälper gärna till att stärka organisationens arbetssätt kring prestanda oavsett utvecklingsprocess.

LÄS MER

tjänster prestanda 4
Ta nästa steg

Prestanda i realtid – Kvalitetssäkra användarupplevelsen!

Det kontinuerliga arbetssättet ställer allt högre krav på organisationer idag. Hur kan vi bibehålla kontroll och kunskap om vad som levereras och samtidigt garantera slutanvändarens förväntade upplevelse?

Svaren får du i detta webinar där Michael och Magnus pratar om hur du uppnår bättre kontroll, ökad kvalitet och prestanda samt nöjdare användare.

TITTA PÅ WEBINARET

 

 

Våra senaste inlägg om Prestanda

Våra mest lästa blogginlägg!
Lästid: 8 min

Våra mest lästa blogginlägg!

Läs mer
Så funkar Prestandatest!
Lästid: 4 min

Så funkar Prestandatest!

Läs mer
Vad är Application Performance Management (APM)? Ladda ner vår guide!
Lästid: 4 min

Vad är Application Performance Management (APM)? Ladda ner vår guide!

Läs mer

Kundcase med Bambora


– ADDQ:s konsult bidrog med kompetens på plats i vår organisation. Det säkerställde inte bara en framgångsrik implementering av strategin inom våra utvecklingsteam, utan gjorde också att vi kunde identifiera vägar för att få alla inom organisationen med på resan.

Daniel Hecker, Head of Global Product Development på Bambora

Läs caset här