Penetrationstestaddq_penetrationstester

Dataintrång ökar kraftigt och IT-brottslingar blir snabbare och snabbare på att upptäcka brister i system och applikationer. Detta i sin tur medför stora förluster för företag som drabbats av dataintrång, men det här går att förebygga genom att regelbundet utföra både interna och externa sårbarhetsanalyser/penetrationstester.

TA HJÄLP AV EN EXPERT

Risken med att inte ha koll på säkerheten

Allt mer data görs dagligen tillgänglig för våra kunder, leverantörer, partners etcetera genom olika integrationer av IT-system såsom mobil/ webbapplikationer eller API:er. Det här ställer allt högre krav på att utvecklare och systemarkitekter integrerar säkerhet i sin utvecklingsprocess eller designfas för att motverka angrepp. Då nya tekniker och metoder för angrepp kontinuerligt upptäcks är det ofta svårt för företag att skapa rätt kravställning.  

När vi pratar om säkerhet är en av de saker som ofta förbises eller inte helt beräknas den faktiska risken. Vilken är den faktiska risken du har som företag? Vad är det som är värdefullt för dig? Det är i de flesta fall någon slags information som är den mest mest värdefulla varan vi har. Och eftersom det har ett värde finns det alltid en viss risk i samband med det.

Det är idag alldeles för vanligt att IT-attacker inträffar och kostnaderna för dessa kan bli förödande. Med planering och förebyggande kan många av dessa incidenter minskas drastiskt. Vissa saker kommer alltid att hända och det är omöjligt att förhindra varje enskild attack, men det finns många sätt för att fånga det tidigt och stoppa det innan det blir för allvarligt. Bland annat genom en välfungerande kravställning som sedermera används i framtida utvecklings, design eller implementationsfaser men även i framtida upphandlingar av nya IT-system.  

tjänster pentest 2

Guide

A guide that could and should be used as a questionnaire when vetting 3rd party services that you might consider using. We have added what we think is a few great questions to start with when evaluating the security maturity of a Service Providers application. Questions to ask a 3rd party service provider
Ladda ner guiden
team infosec-1
Vår kompetens

Säkerhetsexperter

Våra konsulter har flera års erfarenhet av att utföra penetrationstester och säkerhetsanalyser i både stora och komplexa miljöer inom flertalet olika sektorer över hela världen. Vi arbetar nära er för att skapa en bra förståelse för er verksamhet, möjliga hot samt mål med testerna. Allt för att säkerställa att era önskemål och förväntningar uppfylls. 

LÄS MER

penetrationstest addq
Ta nästa steg

Gör ett penetrationstest

→ Genomgång av förutsättningar, ramverk och eventuella legala krav som måste uppfyllas.

→ Scenariobaserade tester där sårbarheterna graderas. 

Skriftligt och muntligt resultat med rekommendationer för hur ni bättre ska skydda ert interna nätverk.

LÄS MER

Våra senaste inlägg

Användarnytta vs affärsnytta
Lästid: 9 min

Användarnytta vs affärsnytta

Läs mer
När ska du börja om med din design?
Lästid: 7 min

När ska du börja om med din design?

Läs mer
Bygg en stabil grund för UX-arbetet i organisationen
Lästid: 12 min

Bygg en stabil grund för UX-arbetet i organisationen

Läs mer

Prata QA med oss