Kravkrav

 

Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är central för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de system verksamheten behöver.

ANLITA EN KONSULT

En effektiv kravprocess i utvecklingsarbetet är avgörande

För dig som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ligger grunden för att bygga dina system rätt – och för att bygga rätt system – i kraven. Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är därför centralt för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de IT-system verksamheten behöver.

Att ha en effektiv kravprocess i utvecklingsarbetet är avgörande för att uppnå rätt kvalitet. Upplevelsen av kvalitet på olika produkter och tjänster är individuell och det som driver kraven grundar sig helt och hållet i de behov och utmaningar som målgruppen har. Informationen från slutanvändarna är helt avgörande för kundnöjdheten och för att företagets leveranser ska kunna skapa affärsnytta. Många organisationer har dock svårt att hantera återkopplingen från slutanvändare och omsätta det på ett bra sätt i kraven.

Genom att ha en agil process riktas fokus mot den gemensamma värdekedjan och på att ta bort onödigt, icke värdeskapande arbete. Ett agilt arbetssätt innebär att verksamheten har den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas för att nå sina mål. Arbetssättet bygger på att alla medarbetare varje dag strävar efter att genom tillbakablickar, lärdomar och öppenhet för förändringar utföra saker bättre än de gjorde dagen innan.

tjänster krav 2

Kundcase

"Alixander har gjort en stor insats med att förändra våra arbetssätt och processer, och vi ser att vi nu är redo att förvalta det som han varit med om att starta upp." Pernilla Dahlin, Lead Development Project Manager på Cerner
Läs om caset här
Vår kompetens

Experter på krav

Vi samlar in, analyserar, planerar och leder kravarbetet. Våra experter utgår från den verklighet du verkar i och hjälper dig att möta de utmaningar som ditt företag och era målgrupper står inför.

Vill du också ha stöd i krav- och kvalitetsarbetet guidar vi gärna dig och ditt företag genom förändringsarbetet mot effektivare kvalitetssäkring för rätt kvalitet och maximal affärsnytta.

LÄS MER

Ta nästa steg

Så lyckas du med din kravinsamling

Hur fångar du på bästa sätt in kraven för att kunna arbeta kostnadseffektivt? Hur lyckas du med icke funktionella krav? Ladda ner vår guide och lär dig mer om hur du jobbar effektivt med kravinsamling. 

LADDA NER KRAVINSAMLINGS-GUIDEN

 

Våra senaste inlägg

Lästid: 5 min

Värdet av continuous - därför kan du inte blunda längre

Läs mer
Lästid: 9 min

Så hjälper ADDQ Essity med end-to-end-tester

Läs mer
Lästid: 5 min

Continuous Integration och Continuous Delivery - så funkar det

Läs mer

ANLITA EN KONSULT