KravADDQ tjänster krav

 

Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är central för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de system verksamheten behöver.

En effektiv kravprocess i utvecklingsarbetet är avgörande

För dig som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ligger grunden för att bygga dina system rätt – och för att bygga rätt system – i kraven. Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är därför centralt för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de IT-system verksamheten behöver.

Att ha en effektiv kravprocess i utvecklingsarbetet är avgörande för att uppnå rätt kvalitet. Upplevelsen av kvalitet på olika produkter och tjänster är individuell och det som driver kraven grundar sig helt och hållet i de behov och utmaningar som målgruppen har. Informationen från slutanvändarna är helt avgörande för kundnöjdheten och för att företagets leveranser ska kunna skapa affärsnytta. Många organisationer har dock svårt att hantera återkopplingen från slutanvändare och omsätta det på ett bra sätt i kraven.

Genom att ha en agil process riktas fokus mot den gemensamma värdekedjan och på att ta bort onödigt, icke värdeskapande arbete. Ett agilt arbetssätt innebär att verksamheten har den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas för att nå sina mål. Arbetssättet bygger på att alla medarbetare varje dag strävar efter att genom tillbakablickar, lärdomar och öppenhet för förändringar utföra saker bättre än de gjorde dagen innan.

Prata QA med oss

tjänster krav 3
Vår kompetens

Experter på krav

Vi samlar in, analyserar, planerar och leder kravarbetet. Våra experter utgår från den verklighet du verkar i och hjälper dig att möta de utmaningar som ditt företag och era målgrupper står inför.

Vill du också ha stöd i krav- och kvalitetsarbetet guidar vi gärna dig och ditt företag genom förändringsarbetet mot effektivare kvalitetssäkring för rätt kvalitet och maximal affärsnytta.

LÄS MER

guide kravinsamling
Ta nästa steg

Så lyckas du med din kravinsamling

Hur fångar du på bästa sätt in kraven för att kunna arbeta kostnadseffektivt? Hur lyckas du med icke funktionella krav? Ladda ner vår guide och lär dig mer om hur du jobbar effektivt med kravinsamling. 

LADDA NER KRAVINSAMLINGS-GUIDEN

 

Mer läsning om krav

Så kommer du igång med er kravdokumentation och håller den uppdaterad!
Lästid: 4 min

Så kommer du igång med er kravdokumentation och håller den uppdaterad!

Läs mer
Så tar du fram icke funktionella krav!
Lästid: 4 min

Så tar du fram icke funktionella krav!

Läs mer
Produktägare – skapa tid för att öka kvalitet och engagemang
Lästid: 7 min

Produktägare – skapa tid för att öka kvalitet och engagemang

Läs mer

Ökad produktkvalitet, bättre kravdokumentation och kortare ledtider.

- Alixander har gjort en stor insats med att förändra våra arbetssätt och processer, och vi ser att vi nu är redo att förvalta det som han varit med om att starta upp.

Pernilla Dahlin, Lead Development Project Manager på Cerner

LÄS om caset med CERner