Continuouscontinuous

Det företag som kan leverera nytta till kunderna fortast kommer vara de som överlever dagens stenhårda konkurrens. Time-to-market har aldrig varit så kritiskt som nu och det kommer bara bli tuffare.

Minska risk och kostnad med continuous 

De senaste årens snabba utveckling ställer höga krav på företag att hänga med i svängarna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men för att lyckas leverera produkter i samma tempo som kunderna idag förväntar sig, krävs det snabba, flexibla metoder. Kraven på en snabb time-to-market är idag skyhöga. Det gör det allt svårare för företag att hålla fast vid gamla metoder som riskerar förlänga produktionstiden.

Metoder som Continuous Integration och Continuous Delivery innebär att du jobbar med små iterationer i taget, vilket gör att du snabbare kan leverera till kund. Genom att arbeta på det här sättet reducerar du kostnaden och minskar risken vid mjukvaruutveckling, vilket i slutändan ger produkter med bättre kvalitet.

Organisationen och dess kultur är några av de viktigaste delarna för en lyckad väg till Continuous. Finns förståelsen av vad som ska uppnås? Finns grunderna för att bygga en succé? Det är ett måste att först och främst ha rätt förutsättningar på plats. Även design och systemarkitektur måste stödja de nya tankarna för att det ska fungera. Om systemet dessutom är byggt för snabba cykler från början så underlättar även det arbetet.

Att bygga och leverera koden är givetvis grundläggande för Continuous och det är här verktygen blir aktuella. Test och verifiering är ett mycket viktigt moment för en lyckad satsning. Även här ingår verktygsstöd men en hel del av dem är beroende av bra, snabba processer och att veta vilken insats som passar bäst i de olika lägena.

Vill ni ha hjälp att komma igång med Continuous Integration och Continuous Delivery? Lämna era uppgifter via knappen här så kontakter vi er inom kort.

Kontinuerlig transformation
KONTINUERLIG TRANSFORMATION

Leverera bättre produkter snabbare till lägre kostnad och lägre risk.

Att bygga, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext, vilket är anledningen till att vi behöver utveckla nya verktyg och metoder för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det behövs något nytt när det Agila arbetssättet (som snart fyller 30 år) gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos.

Automatisering och att ”investera i mjukvarufabriken” är högsta prioritet enligt det kontinuerliga arbetssättet.

Lyssna på Viktor som pratar om det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI, CD och CQA (Continuous Quality Assurance) och att det snart kommer vara nästintill ett måste för organisationer att gå åt det hållet.


TITTA PÅ WEBINARET

tjänster continuous bild 4
Ta nästa steg

Utvärdera er mognadsgrad inom continuous 

Det finns några bra första steg eller indikationer på att man är på rätt väg om man vill röra sig mot Continuous.

När det gäller området test och verifiering har vi tagit fram en modell som ger er en snabb och enkel beskrivning av din organisations mognadsgrad i Continuous-världen.

Svara på frågorna och få utvärderingen direkt.  

UTVÄRDERA ER MOGNADSGRAD

Inspirerande läsning

Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Kodgranskning
Lästid: 6 min

Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Kodgranskning

Läs mer
Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Statisk kodanalys
Lästid: 6 min

Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Statisk kodanalys

Läs mer
Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Clean Code
Lästid: 4 min

Automatiserad test i en CI/CD pipeline - Clean Code

Läs mer

Casefilm med MRG Gametek


- ADDQ stöttar oss genom att tillhandahålla konsulter som verkligen förstår vad kvalitet och test innebär i en framåttänkande och agil miljö.

Viktor Johansson, QA Manager på MRG Gametek

 

SE filmen här