Continuouscontinuous

Det företag som kan leverera nytta till kunderna fortast kommer vara de som överlever dagens stenhårda konkurrens. Time-to-market har aldrig varit så kritiskt som nu och det kommer bara bli tuffare.

SE EXPERTOMRÅDEN

 

Minska risk och kostnad med continuous 

De senaste årens snabba utveckling ställer höga krav på företag att hänga med i svängarna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men för att lyckas leverera produkter i samma tempo som kunderna idag förväntar sig, krävs det snabba, flexibla metoder. Kraven på en snabb time-to-market är idag skyhöga. Det gör det allt svårare för företag att hålla fast vid gamla metoder som riskerar förlänga produktionstiden.

Metoder som Continuous Integration och Continuous Delivery innebär att du jobbar med små iterationer i taget, vilket gör att du snabbare kan leverera till kund. Genom att arbeta på det här sättet reducerar du kostnaden och minskar risken vid mjukvaruutveckling, vilket i slutändan ger produkter med bättre kvalitet.

Organisationen och dess kultur är några av de viktigaste delarna för en lyckad väg till Continuous. Finns förståelsen av vad som ska uppnås? Finns grunderna för att bygga en succé? Det är ett måste att först och främst ha rätt förutsättningar på plats. Även design och systemarkitektur måste stödja de nya tankarna för att det ska fungera. Om systemet dessutom är byggt för snabba cykler från början så underlättar även det arbetet.

Att bygga och leverera koden är givetvis grundläggande för Continuous och det är här verktygen blir aktuella. Test och verifiering är ett mycket viktigt moment för en lyckad satsning. Även här ingår verktygsstöd men en hel del av dem är beroende av bra, snabba processer och att veta vilken insats som passar bäst i de olika lägena.

Tjänster continuous img 2

Kundcase

ADDQ stöttar oss genom att tillhandahålla konsulter som verkligen förstår vad kvalitet och test innebär i en framåttänkande och agil miljö. Viktor Johansson, QA Manager på MRG Gametek
Se casefilmen här
ERIKA DELAR MED SIG

Enkel tillgång till testdata underlättar och effektiviserar arbetet

En utmaning på ett av mina uppdrag har varit att olika team är ansvariga för olika systemdelar, vilket försvårar att få fram specifik testdata. När jag till exempel behöver testpersoner med bankkonto, måste jag kontakta teamet som är ansvarigt för det och så vidare. Det är inte så effektivt och leder snabbt till att du fastnar och blir beroende av andra.

Jag tror snarare på att traggla lite själv eftersom det är svårt att lära sig något av att bara sitta och vänta. Vår lösning blev att samla in funktioner från flera olika team och delar av systemet till en gemensam testdata-tjänst. Tidigare om jag behövde en testkund som har konto hos oss, där mitt team inte ansvarar för konto-funktionen, så behövde jag gå in manuellt i systemet och ansöka om konton varje gång för varje kund. Den nya testdata-tjänsten har även underlättat vid automatiska tester i och med att testdata nu kan sättas upp vid körning istället för att testerna måste förlita sig på att testdatat ser ut på ett visst sätt och att det inte ändras.

MER OM CONTINUOUSTEAMET

Ta nästa steg

Utvärdera er mognadsgrad inom continuous 

Det finns några bra första steg eller indikationer på att man är på rätt väg om man vill röra sig mot Continuous.

När det gäller området test och verifiering har vi tagit fram en modell som ger er en snabb och enkel beskrivning av din organisations mognadsgrad i Continuous-världen.

Svara på frågorna och få utvärderingen direkt.  

UTVÄRDERA ER MOGNADSGRAD

Inspirerande läsning

Lästid: 4 min

Varför behöver du en teststrategi?

Läs mer
Lästid: 6 min

Ladda ner vår nya guide: “Det här bör din teststrategi innehålla”

Läs mer
Lästid: 2 min

ADDQ omorganiserar med två tydliga autonoma regioner

Läs mer

Kontakta mig