Meny Stäng
Seminarier hos ADDQ
Seminarier hos ADDQ

Seminarier och inspirationsföreläsningar

För närvarande håller vi kostnadsfria öppna seminarier och inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö
och här presenterar vi nästkommande föreläsning.

“Vad är egentligen Penetrationstestning och hur bör det utföras”

Nätverksmiljöer blir allt mer avancerade och komplexa, beroenden av system kan leda till försenad patch management och Internet exponerade system löper högre risker för angrepp av cyberkriminella. För att förhindra en sådan attack och upprätthålla en hög IT-säkerhet behöver man göra regelbundna kontroller och tester. Penetrationstester är viktiga sådana tester för att skydda nätverksmiljön och undvika kostnader som intrång medför.

En penetrationstestares bästa vän är oftast frågorna varför, hur och kan jag förändra detta beteendet till min fördel? Det är ett arbete där tänka utanför boxen är till daglig nytta för oss testare och i längden absolut bäst för de bolag vi arbetar för. 

I en ideal värld så är det bästa sättet att uppnå god säkerhet att involvera säkerhetsexpertis i ett så tidigt stadie som möjligt i skapandet av en applikation eller uppsättande av infrastruktur. Men det vanligast är att säkerhetsexpertis först blir inblandade sista veckorna innan release för att man inte vill senarelägga “Go-Live” och hoppas på att inget kritiskt ska hittas. 

Mattias och Jon kommer gå igenom det grundläggande inom deras dagliga arbete som penetrationstestare samt berätta skillnaden mellan riktig penetrationstestning och vad som egentligen borde anses som automatiserade sårbarhetsscanningar. De kommer även presentera hur de anser att dagens penetrationstestning bör utföras, något de har utformat från deras erfarenheter tillsammans med sina två kollegor och sett till kunders egentliga behov.  

Föreläsningen passar dig som är intresserad av att förstå vad nyttan är och vilka effekter det kan ge genom att fokusera på säkerhet tidigt i ett projekt.

Föreläsare

Jon Jezierski ADDQ

Jon Jezierski

Mattias Döj ADDQ

Mattias Döj

Frukostseminarium ADDQ 19 september
frukostseminarium addq 3 oktober

Datum: 26 september 2019
Tid: 8.30 – 9.30 (frukost serveras från 8.00)
Plats: ADDQ, Odinsgatan 11 i Göteborg

Datum: 3 oktober 2019
Tid: 8.30 – 9.30 (frukost serveras från 8.00)
Plats: ADDQ, Stora Varvsgatan 6A i Malmö

Mer nyheter och inspiration

Prenumerera så får du löpande nyheter, inspiration inbjudningar till våra seminarier och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

Våra seminarier och inspirationsföreläsningar handlar mycket om vikten av rätt kvalitetssäkring i din systemutveckling, hur du fyller resursglappen tid, kostnad och kompetens samt hur du hittar mer flexibla arbetssätt och lösningar men de kan också vara ämnen som handlar om kultur, personlig utveckling, managementfrågor eller verktyg.

De som talar kan vara allt från våra egna experter och medarbetare, internationella profiler inom kvalitetssäkring och övriga inspirationsföreläsare. Vi vill gärna ta dessa tillfällen i akt att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och uppmuntrar därför till så mycket dialog och diskussion som möjligt.

Har du förslag på ämnen som du skulle tycka vara intressant att vi lyfter och diskuterar, mejla gärna till oss på utbildning@addq.se.

Om du vill ha mer inspiration och kunskap, titta gärna under Inspiration & Kunskap där våra medarbetare och experter delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer.

Nytt på bloggen

Security Awareness with Regards to External Third-Party Service Providers

There are different types of methodologies and standards used in the IT world in order to create a baseline for secure operating practices. This not only involves IT infrastructure and software, but also the humans involved.

Vår konsult David tipsar om inspirerande innehåll!

Ständigt lärande är viktigt för oss på ADDQ och vi gillar dessutom att dela med oss av vår kunskap och inspirera andra med sådant som vi tycker är intressant. I det här blogginlägget delar jag därför med mig av tre läsvärda artiklar, varsamt framvaskade ur det ständiga informationsflödets strida fors!

Checklista - 12 punkter för bra automatiserade tester

Det finns flera skäl till eller mål med att skriva automatiserade tester. Att skriva dessa tester är förhållandevis enkelt, men att skriva ”bra" automatiserade tester är betydligt svårare och kräver lång erfarenhet och medveten träning. I det här inlägget har jag samlat några mål (på hög nivå) som behöver uppfyllas för att de automatiserade testerna […]

Effekterna av att investera i mjukvarufabriken[video]

Genom att investera i mjukvarufabriken går det att gå ifrån det ganska hantverksmässiga arbetssättet som mycket mjukvara görs på idag. Dessutom kan produktionstakten öka när flera delar av arbetet automatiseras. Se videon där jag pratar mer om effekterna av att investera i mjukvarufabriken.