Meny Stäng
Seminarier hos ADDQ
Seminarier hos ADDQ

Seminarier och inspirationsföreläsningar

För närvarande håller vi kostnadsfria öppna seminarier och inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö
och här presenterar vi nästkommande föreläsning.

“Kontinuerlig Transformation”

Just när de flesta organisationer är mitt uppe i, eller just har genomfört en Agil transformation kommer nästa: den kontinuerliga transformationen.

Det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI (Continuous Integration), CD (Continuous Delivery) och CQA (Continuous Quality Assurance) är fortfarande nytt för många, men faktum är att det börjar bli svårt att blunda för då det kommer vara ett måste för organisationer att gå åt det hållet. Speciellt om du jobbar med mjukvaruutveckling av produkter som ska gå till en slutanvändare. Genom att arbeta kontinuerligt får du möjlighet att leverera bättre produkter snabbare till kund, till både lägre kostnad och lägre risk.

Att bygga, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext, vilket är anledningen till att vi behöver utveckla nya verktyg och metoder för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det behövs något nytt när det Agila arbetssättet (som snart fyller 30 år) gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos.

Automatisering och att ”investera i mjukvarufabriken” är högsta prioritet enligt det kontinuerliga (postagila) arbetssättet.

Kom och lyssna på Viktor Laszlo som har flera års erfarenhet av den här typen av förflyttningar och transformationer.

  • Vad är egentligen den kontinuerliga transformationen?
  • Vilka effekter ger det en organisation?
  • Hur påbörjar du en förflyttning för att uppnå effekterna?
  • Vilka viktiga principer behöver vara på plats först?

Datum: 27 februari 2020
Tid: 8.30 – 9.30 (frukost serveras från 8.00)
Plats: Hotel Odin, Odinsgatan 6 i GÖTEBORG

Talare

viktorlaszlo

Viktor Laszlo

Viktor Laszlo är automatiseringsexpert och har i mer än 22 års tid jobbat med att effektivisera mjukvarutestning och utveckling med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar både internationellt och i Sverige.

Viktor har omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering samt i att ta fram verktyg för funktionella- och prestandatester.

Mer nyheter och inspiration

Prenumerera så får du löpande nyheter, inspiration inbjudningar till våra seminarier och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

Våra seminarier och inspirationsföreläsningar handlar mycket om vikten av rätt kvalitetssäkring i din systemutveckling, hur du fyller resursglappen tid, kostnad och kompetens samt hur du hittar mer flexibla arbetssätt och lösningar men de kan också vara ämnen som handlar om kultur, personlig utveckling, managementfrågor eller verktyg.

De som talar kan vara allt från våra egna experter och medarbetare, internationella profiler inom kvalitetssäkring och övriga inspirationsföreläsare. Vi vill gärna ta dessa tillfällen i akt att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och uppmuntrar därför till så mycket dialog och diskussion som möjligt.

Har du förslag på ämnen som du skulle tycka vara intressant att vi lyfter och diskuterar, mejla gärna till oss på utbildning@addq.se.

Om du vill ha mer inspiration och kunskap, titta gärna under Inspiration & Kunskap där våra medarbetare och experter delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer.

Nytt på bloggen

Icke-funktionella krav inom prestanda

Att kalla ett segt system som inte kan användas för icke-funktionellt är i mitt tycke missvisande. Namnsättningen har kommit till på grund av att dessa krav inte har med själva funktionen i systemet att göra. Kraven är dock väsentliga att uppfylla för att systemet ska fungera tillfredsställande för flertal användare i olika situationer.

Vad är egentligen testning i produktion?

Det är inte ovanligt att ett uttryck som står för en specifik metodik eller process kan misstolkas, speciellt om man läser uttrycket bokstavligt. Testning i produktion eller Testing in Production faller definitivt under den kategorin. I detta blogginlägg ska jag förklara vad det faktiskt innebär.

Vad är feature flagging?

Feature flagging är en kostnadseffektiv och enkel programmeringsmetod som gör det möjligt för utvecklare att slå på eller stänga av funktionalitet i en programvara utan att behöva släppa eller ändra produktkoden. Att omsluta kod med feature-flaggor möjliggör att frikoppla funktionsutrullning från koddistribution.

Minska sårbarheten i din organisation med tvärfunktionella team

Att skapa välfungerande team för IT-utveckling har ofta sina utmaningar. Hur påverkar behovet av till exempel IT-arkitektur , drift, testning, UX och kravställning sättet vi sätter samman personer som tillsammans bidrar till att leverera kvalitet på bästa sätt? Traditionellt sett var det tidigare vanligt att gruppera likasinnade personer som förstod varandra i samma team, men […]