Referenscase

Biotage

Så hjälpte vi Biotage med testarbetet och strukturerade processer

Se filmen
MRG Gametek

Så hjälpte vi MRG Gametek med QA coachning och höjd kvalitet

Se filmen
SecureAppbox

Så hjälpte vi Secureappbox med kvalitetssäkring

Se filmen
Bambora

Vägen till en agil produktutvecklingsprocess

Läs caset
bambora secureappbox Cerner gametek biotage