Service och UX design – så här gör du för att lyckas!

Design är så mycket mer än att bara göra saker ”snygga”. Genom designmetodik och med empati till våra användare, så kan företag uppnå både användar- och affärsvärde för att hålla sig bland de ledande på marknaden och nå framgång!

För att uppnå bra User Experience så behöver vi verkligen förstå vad vår användare behöver och när det behövs, och viktigast – varför det behövs? Många kanske tänker: ja, men det är väl bara att fråga? Sant, det måste vi, men även kunna analysera svaret i samband med att observera och jämföra med hur det faktiskt utförs på plats. Vad ser vi som användarna inte inser att de gör? Hur uppfyller vi behov som de inte visste att de hade?

Maria går igenom det grundläggande när det kommer till olika begrepp inom design och hur de skiljer sig från varandra. Visar exempel på metoder som är bra att använda i de olika delarna genom framtagandet av en lösning, samt vad är viktigt att tänka på för att uppnå bästa resultat från ett användarperspektiv. Det är viktigt att våga ge sig ut i det okända för att komma tillbaka med något helt annat än vad man tänkt sig från början.

Föreläsningen passar dig som är intresserad av att förstå vad nyttan är och vilka effekter det kan ge genom att fokusera på användarupplevelsen tidigt i ett projekt. Och om du vill veta mer om hur du kan jobba med att uppnå en bättre upplevelse för era tjänster och produkter. Varför är det egentligen så viktigt och vilken nytta har det för mig eller mitt företag?