Rätt från början

Många organisationer vet vad de vill ha och har välfungerande processer för att säkerställa att det som beställts verkligen är det som levereras. Men hur säkerställer man att det man beställer är det verksamheten verkligen behöver? Och vad händer när man får det man beställde men inte det man behövde?

Kanske har verksamheten kommit med krav som inte pekar mot något identifierat effektmål alls? Bör dessa då inte genomföras eftersom de inte bidrar till att uppfylla effektmålen eller indikerar kraven kanske på att det finns ytterligare bakomliggande behov som ännu inte är identifierade? Hur kan du som beställare göra för att oftare lyckas med att beställa lösningar som möter upp mot de bakomliggande behoven i din verksamhet?