Omvärldstrender inom Test

Den verkliga och den digitala världen blir allt svårare att skilja åt. Systemutveckling är alltid trendkänsligt, det kommer alltid nya språk, plattformar, ramverk, metoder och andra specifika lösningar. Hur ser nästa generation av test- och utvecklingsprocesser ut? Vilka är omvärldstrenderna och hur påverkar de testarbetet? Vilka tester bör man lägga större respektive mindre vikt vid?

Ja, frågorna är många när man ska försöka förstå hur morgondagens behov ser ut och vad vi behöver göra för att kunna möta dem. Går det att hänga med och hur gör man?

Denna föreläsning kommer att lyfta hur trenderna ser ut just nu samt visa praktiska exempel på hur digitalisering och globalisering kommer påverka användandet och utvecklingen av våra IT-system.