Hur får du ut mest effekt av dina automatiserade tester?

Planerar ni att införa automatiserade tester och undrar vad man kan testa automatiskt? Eller vill ni effektivisera era automatiserade tester och vill veta vilken insats som ger mest resultat?

  • Vad kan man testa automatiskt?
  • Vilka förväntningar kan man ha på automatiserade tester?
  • Vilken grad av automatisering är lagom?
  • Vilken nivå ska man automatisera på?
  • Vad ska man börja med?
  • Vilken insats ger mest resultat?