Från planerande till agil företagskultur

Allt fler organisationer befinner sig i någon fas av övergång från en planerande utvecklingsmetodik till en agil dito.

Det kan vara allt ifrån att man står inför ett beslut att starta en transformation till att man har kommit en bit på resan. Vilka kulturella förändringar står man inför och vad krävs det för ledarskap för att genomföra en transformation till en adaptiv metodik med bibehållen kvalitet?