Framtidens Prestandatest i en Agil värld

Användarupplevelse blir allt viktigare idag och slutanvändarnas förväntningar på snabba system blir helt avgörande. Parallellt går trenden inom systemutveckling mot betydligt kortare leveranstider från kod och förändring till produktion. Detta ställer extremt stora krav på kvalité för att lyckas behålla slutanvändarna. Funktionella tester hanteras normalt av utvecklingsteamen men hur är det med prestandatesterna?

Magnus och Stefan delar med sig av hur prestandatest bör bedrivas i dagens agila systemutveckling med bibehållen leveranstid och samtidigt ökad kvalité till produktion.

Kontinuerliga tester i ett tidigt skede leder till att prestandatest blir en naturlig del av utvecklingsprocessen vilket ger ett helt nytt synsätt på prestanda. Resultatet blir att betydligt färre buggar och prestandarelaterade problem uppstår i produktion – vilket reducerar kostnaderna för såväl test som utvecklingen i stort.

Hur får man till den förändringen och vilka är förutsättningarna?