Agil kravhantering för att maximera verksamhetsnyttan

Vill ni leverera produkter till rätt tid, kostnad och kvalitet – men lyckas inte riktigt? Har du också varit med i ett projekt där till synes ogrundade detaljkrav styr utvecklingen? Eller där kravanalysen är en bromskloss som levererar en oändlig lång och inaktuell lista på krav?

Precis som mycket av utvecklingsarbetet idag sker agilt, bör även kravarbete ske agilt. Vi beskriver under seminariet de viktigaste agila principerna och hur dessa kan tillämpas både vid utvecklingen av produkter men också i den viktiga behovs- och verksamhetsanalysen som ligger till grund för utvecklingen.
En presentation för dig som vill veta mer hur du kan jobba med krav som bidrar till affärsnyttan i din produkt/utveckling. Du jobbar kanske redan agilt med utveckling men skulle vilja integrera och effektivisera kravarbetet.