Rätt kvalitet med fokus på affärsvärde

Vårt mål är att skapa tydliga affärsnyttor för dig som kund. Vi arbetar affärsdrivet, vilket gynnar dig ekonomiskt och hjälper till att bygga ett starkt förtroende hos dina användare. Med nya flexibla metoder och verktyg hjälper vi till att frigöra tid, optimera kostnaderna och korta utvecklingstiderna med rätt kvalitet.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig

Agila och kontinuerliga metoder för en föränderlig värld

I uppdrag jobbar vi för att lyfta fram vad som ger störst affärsvärde för dig och din verksamhet. Det kan handla om förbättringar i system, arbetssätt eller i utvecklingsprocesser. Eller att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet med affärsvärdet i fokus.

En holistisk syn på utvecklingsprocessen är en förutsättning för att lyckas. Precis som insikten att rätt kvalitet är hela utvecklingsteamets ansvar. Genom ett nära samarbete mellan verksamhet och IT kan affärsvärdet brytas ner till konkreta systemkrav och acceptanskriterier definieras utifrån vad som är rätt kvalitet.

När befintliga kvalitets- och utvecklingsresurser kan styras dit de gör mest nytta är första slaget vunnet. Med en klar bild av var kompetensgapet är som störst kan det adresseras genom ett kunskapslyft hos befintliga medarbetare eller med nytillskott av resurser genom rekrytering eller bemanning. Mer effektiva systemutvecklingsprocesser och testmetoder anpassade för en snabbare verksamhet hjälper alla medarbetare bidra på bästa sätt vilket sparar tid och pengar.

så jobbar vi 2
Anlita oss

Konsulter i framkant

När felaktigheter upptäcks tidigt minimeras kostnaderna och affärsresultatet av systemutvecklingen maximeras. Då ökar chanserna att nå målen och möta kundernas förväntningar. I iterativa cykler utvecklas, testas och levereras nya funktioner som löpande stäms av mot affärsvärdet och verksamhetens förväntningar. 

LÄS MER

så jobbar vi 3
Vår kompetens

Agila coacher

Att arbeta agilt handlar om att ersätta projektorientering med kontinuerliga flöden. Speciallösningar med modularisering och standardisering. Och planering med adaptiva metoder. Med flexibla arbetssätt och anpassningsbara leveransmodeller kan utvecklingscyklerna kortas, leveransförmågan förbättras och konkurrenskraften öka.

ANLITA EN KONSULT

Prenumerera på vår blogg