Vi skapar affärsnytta
för kunden genom specialisttjänster inom kvalitetssäkring

Vi är ADDQ

…och vi drivs av att göra så att världen omkring oss och dig fungerar lite bättre. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att hitta rätt kvalitet i sina produkter, programvaror och system. Vi drivs av att kontrollera så att saker fungerar som utlovat och vi drivs av se hur vi med vår kompetens kan få just världen omkring dig att fungera lite bättre tack vare att de saker, ting och innovationer du omger dig med håller vad de lovar. Hur gör vi det då? Framförallt med hjälp av nyfikenhet.
För vi tror på kraften i att låta nyfikenheten styra oss rätt.

Varför ha ett varför?

Vikten av ett tydligt syfte för företag har på senare år blivit alltmer omdiskuterat i affärspressen. Det finns en stark koppling mellan tillväxt och ett tydligt syfte och listan tas fram som en del av den årliga undersökningen Brands of Tomorrow, som listar företagen med störst potential att växa. Det handlar inte om att vi inte vet vart vi vill – det handlar om att uttala det bara.
Den formulering vi tagit fram, har vi fått fram genom att väga, destillera och koncentrera alla den input vi fått av de som påverkar oss.

Frasen ska syfta till vårt driv, vår passion och vår genuina vilja att hjälpa våra kunder med att konstant utveckla och kvalitetssäkra sina produkter, så att de i sin tur bidrar till att skapa en värld som fungerar bättre. Just dessa bitar, att våra medarbetare generellt rankar passionen att vilja hjälpa kunden rätt högt samt att våra tillfrågade kunder också rankar vårt engagemang och driv högt ligger till grund för vår formulering. Här har vi valt att lyfta in andra centrala delar som utvalda medarbetare, kunder och ägare lyft fram, nämligen: nyfikenhet, framåtanda, proaktivt tänkande, motivation, kvalitet.

Grunden till vår formulering är hämtad från vad våra medarbetare, kunder och ägare sagt och tyckt om vår själ, angett som våra främsta styrkor, vilka värden vi tillför våra kunder, hur man ser på och beskriver vår image och vilken huvudsaklig skillnad vi gör för våra kunder. Grunden kommer också från hur vår företagskultur har sett ut sedan vi startade. Från första dagen har viljan att skapa en mer fungerande värld drivit på och lett oss framåt.

Vårt Varför ska vara vår stöttepelare och vår ledstång i strategiska samt operativa frågor.

samarbete och engagemang

Engagemang

Att känna engagemang är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb, därför visar vi omtanke, uppskattar varandras olikheter och ger alla rätt till sin egen åsikt och att vara sig själv.
Vi är lyhörda, skapar förutsättningar för delaktighet och vi bidrar kontinuerligt med nytänk och förbättringsidéer där vi ser dem.
Vi tror också på det vi gör och fokuserar på det positiva i varje situation och är stolta över oss själva och vårt företag. Här låter vi passionen få utrymme och inspirerar varandra.

agil projektledning

Ständigt lärande

Vi har förtroende för att misslyckas såväl som att vi uppmuntras och har modet att våga ta risker – vilket vi tror är en förutsättning för att lyckas. Här omfamnar vi förändringar, är nyfikna på både nya metoder och arbetssätt och ser förändringar som något positivt som bidrar till ständigt lärande.
Vi är vi öppna både för att ge och ta emot feedback och vi nätverkar gärna både inom och utom ADDQ för att dela och ta emot kunskap.

Frihet

Vi ser varandra bakom våra roller – både de formella och sociala och vi visar varandra respekt oavsett bakgrund, roll och kompetens. Vi har alla en möjlighet vara med och besluta om teamets inriktning, att ta initiativ som förändrar, berör flera och skapar mervärde, därför ser vi till att alla berörda rådfrågas innan beslut fattas. Här ligger fokus på dig som individ och vi utgår från dina behov och vi har alla ansvar för att disponera både tid och engagemang så att balans i livet kan uppstå.

Skapar värderingar egentligen något värde?

Värderingsstyrt bolag. Vad tusan betyder det egentligen? Vilka bolag styrs inte av värderingar, kan man undra. Faktiskt fler än man tror. Faktum är att de flesta bolagen i världen inte styrs av något speciellt alls; annat än en vilja att växa, tjäna pengar och fortsätta utvecklas generellt. Och det är egentligen inget fel med det.  Men börjar man studera detta, så visar det sig att bolag som faktiskt tror på något och som vågar jobba med att formulera gemensamma, sanna värderingar som får styra bolagets utveckling, i allt väsentligt får en mycket snabbare utveckling än de bolag som inte gör det. Dessutom får man en starkare kultur, generellt mer nöjda medarbetare som i sin tur ger nöjdare kunder. Winwin, helt enkelt. Att vara ett värderingstyrt bolag är inget vi ”hakat på” det senaste året eller så. Vi har haft det med oss från dag ett, när bolaget grundades.

Våra värderingar

Hur tar man då fram de värderingar som man ska lyda efter? Och – kanske mer intressant – hur får man värderingarna att funka bland alla de hårt arbetande medarbetarna som ska leva efter dem? För oss är svaret enkelt – man låter medarbetarna bestämma. På ett demokratiskt sätt. För det är först när alla kan skriva under på att bolagets värderingar faktiskt stämmer, som man kan få effekt av dem. Det är också viktigt menar vi, att man dessutom ständigt utmanar och ifrågasätter, (som vi ju gör med allt annat), orden och ordens betydelse.
Därför är inte våra värdeord skrivna i sten – utan ses med jämna mellanrum över, för att se om de fortfarande är våra ledstjärnor.

Att kunna vända svårigheter till möjligheter

Alla vi som vill någonstans här i livet får ständigt höra att vi måste se lösningar istället för problem. Det är sant. För att komma vidare, för att nå fram och för att lyckas måste vi vända svårigheter till möjligheter och hinder till genvägar. Vi jobbar hela tiden med att göra saker bättre. Både för oss själva och för våra kunder men även för dem vars problem aldrig någonsin kan bli möjligheter eller det väldigt, väldigt sällan finns någon lösning på svårigheterna.

Därför vill vi som företag vara med och ta ett ansvar för en bättre värld på många olika sätt. Vi har under alla år valt att stödja en mängd olika välgörenhetsprojekt och vi vill här lyfta fram de vi jobbar med just nu.

Plan InternationalProjektet A Working Future utbildar ungdomar i grundläggande kunskaper och färdigheter, som gör dem redo för att delta i mer formella, eller praktiska utbildningar. Dessa utbildningar är skräddarsydda för att möta faktiska behov i de regioner där ungdomarna bor.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar i åldern 13-17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger.

Klimatkompensation – Pengarna investeras i ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Ofta är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk där det tidigare användes kolkraft.

Genom att använda ADDQs tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att ADDQ använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Läs vår Integritetspolicy noga för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter. Du hittar policyn här.