Meny Stäng

Rätt resurser på rätt plats
effektiviserar kvalitetsarbetet

Vi hjälper dig hantera dina resursutmaningar
och stärka kompetensen inom kvalitetssäkring.

När tiden inte räcker till

Många systemutvecklande företag brottas med att resurserna för test och kvalitetssäkring är knappa. Tiden räcker inte till, kompetenser saknas och budgeten är för liten för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt. När ineffektiva processer måste kompenseras med ett ständigt ”lappande och lagande” ökar pressen på utvecklingsorganisationen att leverera mer med befintliga resurser. Chanserna att leverera ett bra resultat minskar i takt med att försenade leveranser, bristande produktkvalitet och störningar på andra nyckelprojekt blir vardag.

Rätt resurser för rätt kvalitet

Möjligheterna att adressera resursbrister inom kvalitetssäkring är som tur är många. Första steget är medvetenhet om var de verkliga problemen ligger. Genom att identifiera kompetensbrister, resursglapp och ineffektiva arbetsprocesser blir det tydligt var riskerna för kvalitetsbrister är som störst.

När befintliga kvalitets- och utvecklingsresurser kan styras dit de gör mest nytta är första slaget vunnet. Med en klar bild av var kompetensgapet är som störst kan det adresseras genom ett kunskapslyft hos befintliga medarbetare eller med nytillskott av resurser genom rekrytering eller bemanning. Mer effektiva systemutvecklingsprocesser och testmetoder anpassade för en snabbare verksamhet hjälper alla medarbetare bidra på bästa sätt vilket sparar tid och pengar.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig effektivisera kvalitetsarbetet

ADDQ hjälper dig hantera dina resursutmaningar och stärka företagets kompetens inom test och kvalitetssäkring. Genom att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet kan du effektivisera din systemutveckling och leverans, vilket leder till bättre affärer.

Specialister

Vi hjälper företag prioritera, planera och utforma kvalitetssäkringsarbetet för att frigöra tid och kostnader. Vi bistår även med konsulter för att täcka företagets resursbehov på kort eller lång sikt.

Metoder

Med effektiva utvecklingsprocesser och testmetoder såsom kontextdriven och riskbaserad testning hjälper vi organisationer frigöra resurser och få en mer effektiv resursfördelning.

System

Vi erbjuder kvalificerade test- och mätsystem som hjälper utvecklingsorganisationer prioritera och effektivisera sitt kvalitetssäkringsarbete.

Utbildning

Vårt breda utbildningsutbud hjälper systemutvecklingsorganisationer öka kompetensen och effektivisera sina processer  inom kvalitetssäkring.

Agil utveckling av testsystem

Swegon säkerställer kvaliteten i produktutvecklingen

För att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i utvecklingen av Nya WISE – en helt ny generation av IoT-lösning för behovsstyrning och optimering av inomhusklimat – valde Swegon redan tidigt i projektet att arbeta med kravställning och testning. Genom de produkttester som görs i det testsystem som designats och utvecklas tillsammans ADDQ kan Swegon säkerställa såväl leveranskvaliteten från fabrik som spårbarhet i testerna av varje enskilt kretskort.

Redo att prata med en kvalitetsspecialist?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag effektivisera och resurssäkra kvalitetsarbetet? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Den snabba utvecklingen kräver annat fokus för QA Managers

Tidigare, när det planerande arbetssättet var det enda inom testutveckling, var det uteslutande fokus på verifierande aktiviteter, större krav på tydliga kravställningar och detaljerade planer från start.

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till att bli ”agila” har lite roande titeln ”Agil projektledare”.

Så förenklar ni er kommunikation i agila team

Ett team som arbetar agilt är tvärfunktionellt och alla personer som behövs för utvecklingen av en produkt finns representerade. Genom en iterativ arbetsmetod, där bland annat testare, utvecklare och kravställare har tät kommunikation, skapas hela tiden resultat som kan utvärderas och förbättras. Detta skapar ett flexiblare arbetssätt där eventuella brister och problem kan upptäckas i ett […]

Vad innebär den agila transformationen för bank och finanssektorn?

Att gå från en vattenfallsbaserad utveckling till en mer agil approach upplevs ofta medföra slitningar inom IT då det gäller att balansera resurser, hantera förändringsprocessen och samtidigt hålla takten i utvecklingsarbetet. För att lyckas och inte ge upp på vägen gäller det därför att ta små steg, för om du tar ett för stort scoop […]