FRÅN TESTSTRATEGI TILL ”BAMBORA FLOW”

I en snabbt växande global företagsgrupp som Bambora Group är en av utmaningarna att integrera de lokala bolagens olika produkt- och systemutvecklingsmodeller. När Bambora tog hjälp av ADDQ för att utveckla en enhetlig teststrategi, blev det startskottet för en ny produktutvecklingsprocess.

verkar inom en hårt konkurrensutsatt bransch. Bolagen inom gruppen har gått från noll till 570 anställda på 18 månader. Tillväxten har skett delvis organiskt, men framförallt genom förvärv. Detta har ställt höga krav på anpassning och utveckling. En stor utmaning med förvärven har varit att hantera och integrera de uppköpta bolagens lokala kulturer, inte minst deras olika modeller för produkt- och systemutveckling och varierande krav- och testrutiner. Behovet växte att definiera ”Bamboras Way of Working”, ett gemensamt arbetssätt för både existerade och nytillkommande bolag inom gruppen. Bambora Flow blev det nya namnet på det gemensamma arbetssättet.

Bambora strävar efter att vara en innovatör och ”game changer” inom sin nisch. Att leva upp till sina värderingar och lyckas på marknaden ställer också krav på en adaptiv, snabb och skalbar utvecklingsprocess för att nå ut med rätt produkter i rätt tid.