1 DAGSKURS

Utforskande Testmetodik

Sessionsbaserad och trådbaserad testning (”SBTM” respektive ”TBTM”) knyts här samman under förkortningen xBTM™. Vi tittar på sätt att styra, spåra och kontrollera testarbetet utan att hindra den kreativitet och nyfikenhet som gör utforskande testning så effektiv. Kursen passar testare, testledare, chefer och alla som vill få en inblick i metoder att hantera utforskande testning i en agil miljö.

Vi går igenom både SBTM (session-based test management) och TBTM (thread-based test management) var för sig och belyser deras styrkor och svagheter med praktiska övningar. Vi diskuterar även utforskande testning i allmänhet och kommer fram till metoder och verktyg för att styra och hantera tester i en agil miljö.

Dagen knyts ihop med exempel och flöden där xBTM™ används.

Kursmål

Målet med kursen är att få en inblick i sätt att strukturera, planera och rapportera sina utforskande tester. Deltagarna får tillräckligt med teoretisk och praktisk erfarenhet för att kunna påbörja en förändring på sin arbetsplats direkt efter kursen.

SBTM är ett sätt att få struktur och spårbarhet utan att förlora syftet med utforskande tester.

Obs. Denna kurs finns för närvarande endast som företagsintern. Fyll i nedan formulär vid intresse så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Jag är intresserad av Utforskande Testmetodik

ronn rund
Frågor om kursen? Kontakta mig.

 

Ronn Elfors Lipsker

UTBILDNING

Mob: 070-783 11 67
E-post: ronn.elfors@addq.se