3 DAGARSKURS

Rapid Software Testing

De flesta testkurser försöker lära dig hur man testar noggrant. Undervisningen bygger på att återge terminologi och beskrivningar av tekniker. De lär dig inte skicklighet och de hjälper dig inte att bryta ner och angripa verkliga komplexa testproblem. Dessutom får nästan ingen av oss varken tid eller resurser för att verkställa en "grundlig" testprocessen från början till slut. Den idealiska deltagaren är någon som drivs att vara en utmärkt testare eller testledare. Testare vars uppgift är att säkerställa arbete via offshore har också nytta av kursen.

Rapid Software Testing är ett sätt att skala noggranna testmetoder för att passa en komprimerat tidsplan. Rapid Software Testing betyder “så noga som är rimligt och krävs, med hänsyn till begränsningarna av din tid.” En bra snabb testare är en skicklig utövare som kan testa produktivt i ett bredare spann av villkor än konventionellt utbildade (eller otränad) testare. I stället för explicita algoritmer och instruktioner, fokuserar Rapid Software Testing på att utveckla färdigheter och heuristiska metoder.

Kolla Bill Matthews blogginlägg om RST kursen; ”Surviving the Socratic Experience”

I kursen kommer vi att testa verklig programvara, under tidspress. Du kommer att lära dig att prioritera i projekt genom tekniker för snabb idégenerering samt att kritiskt resonera, själv och i små grupper. Kursen är användbar för testare på alla nivåer, men verkar vara mest uppskattad av erfarna testare som vill bli experter. Kursen fungerar bäst när medvetna och ifrågasättande individer deltar i klasserna. De utmanar instruktören och gör klassen bättre, precis som testare bör. Vi försöker att göra kursen till den mest stimulerande och intellektuella upplevelsen du kan hantera.

Kursmål

  • Att omedelbart hantera en produkt eller produktidé
  • Att testa trots oklara eller saknade specifikationer
  • Att hantera komplexitet eller förvirring
  • Att veta när du ska avsluta testprocessen
  • Att förbereda och leverera en improviserad testrapport

Instruktör

James Bach, fadern till SBTM och utforskande testning har lång erfarenhet av testning och programmering. Sedan 1987 arbetar han uteslutande med kvalitetssäkring och hjälper grupper och individer att planera kvalitetssäkring och testprocesser. De tekniker och metoder James kommer att dela med sig av under utbildningen kommer till stor del från hans arbete med företag runt om i världen. James är också en av den främsta drivkraften för Context Driven Test skolan.

Kursen hålls på engelska.

Jag vill gärna ha inbjudan till Rapid Software Testing

ronn rund
Frågor om kursen? Kontakta mig.

 

Ronn Elfors Lipsker

UTBILDNING

Mob: 070-783 11 67
E-post: ronn.elfors@addq.se