QA webinars om testautomatisering, prestanda och continuous

Det är alltid bra att fylla på sitt kunskapslager och nu när vi inte kan ses är det digitala lärandet en perfekt lösning. Vi håller kontinuerligt föreläsningar där vi bjuder på erfarenhetsutbyte, inspiration och kunskap om det senaste inom kvalitetssäkring. Se våra senaste webinarier om testautomatisering, prestanda och continuous. 

I rådande tider styr vi om många av våra föreläsningar till webinar vilket gör det ännu mer lättillgängligt för dig som vill hänga med när det gäller QA. Här hittar du våra senaste webinarier, som du enkelt och smidigt kan titta på i efterhand. 

Så kommer du igång med testautomatisering

Dagens snabba utveckling ställer hårda krav på företag att ständigt bli mer effektiva, vara snabbare än konkurrenten och samtidigt kunna garantera hög kvalitet på sina produkter. Det är en ekvation som är svår att få ihop utan att göra vissa förändringar i arbetssättet. Idag drivs dessutom majoriteten av all mjukvaruutveckling inkrementellt, levereras ofta med små förändringar taget, vilket gör det ohållbart att testa varje iteration manuellt innan release.

Det finns många företag där ute som har funderat på att automatisera sina tester men som
ännu inte har kommit igång. Det här webinaret är för dig som vill veta mer om testautomatisering och vad som är viktigt att tänka på innan du implementerar det i din organisation.

New call-to-action

Prestanda i realtid - kvalitetssäkra användarupplevelsen

Att utveckla mjukvara blir alltmer komplext, systemen blir mer löst sammanhängande och utspridda på externa parter och molnlösningar. Den ökade komplexiteten medför att vi mer än någonsin behöver ta kontroll över kvaliteten. För att lyckas med det behöver vi visualisera hur tjänster kommunicerar med varandra och hur interna och externa beroenden påverkar slutanvändaren.

I denna tid, när den agila transformationen accelererar allt snabbare blir det enklare att tumma på extremt viktiga saker som kvalitet, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt som konkurrensen hårdnar och Time to Market blir helt avgörande för företagens överlevnad.

I det här webinariet pratar Michael och Magnus om hur vi bibehåller kontroll och kunskap om vad som levereras och samtidigt garanterar slutanvändarens förväntade upplevelse.

prestanda i realtid

Kontinuerlig transformering

Hur du levererar bättre produkter snabbare till kund, med lägre kostnad och lägre risk. Det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI, CD och CQA (Continuous Quality Assurance) kommer snart vara nästintill ett måste för organisationer. Speciellt om du jobbar med mjukvaruutveckling av produkter som ska gå till en slutanvändare.

Att bygga, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext, vilket är anledningen till att vi behöver utveckla nya verktyg och metoder för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det behövs något nytt när det agila arbetssättet (som snart fyller 30 år) gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos.

Under webinaret går Viktor igenom:

  • Vad är egentligen den kontinuerliga transformationen?
  • Vilka effekter ger det en organisation?
  • Hur påbörjar du en förflyttning för att uppnå effekterna?
  • Vilka viktiga principer behöver vara på plats först?

webinar on-demand: kontinuerlig transformation

Vi hoppas att du får nytta av våra föreläsningar. Om du har frågor, funderingar eller behöver hjälp med kompetens så hjälper vi dig gärna. Hör av dig!  

JAG VILL VETA MER

 

 

Alla blogginlägg