Vikten av rätt kompetenser i utvecklingsteamen

Personliga egenskaper, rätt mindset och rätt kompetenser är alla tre saker som spelar in när det är dags att skapa ett utvecklingsteam. Något av en utmaning för många av dagens QA Managers. Samtidigt så är rätt kompetenser i teamen en förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbetet i framtiden.

Det är viktigt att hitta människor som både har rätt personlighet och de kompetenser som behövs för att passa in i teamet, något som är av yttersta vikt för att kunna garantera snabba leveranser som alltid håller rätt kvalitet.

Om rätt kompetenser istället saknas finns det risk för att utvecklingsarbetet inte går att optimera som önskat. Daniel Karlsson jobbar som QA Lead på Collector Bank och hans dagar spenderas framför allt i ett tvärfunktionellt team där han jobbar med frågor rörandes kvalitetssäkring i ett DevOps-kontext. Collector Bank är i framkant sett till sin bransch när det kommer till utveckling. Han håller med om att rätt kompetenser är viktiga och att det finns risker om den saknas.

– Om ett team saknar kompetenser som är viktiga för att kunna säkerställa arbetet innebär det ett hinder för teamet att arbeta effektivt och maximera värdet av det som levereras, eftersom du då blir beroende av extern kompetens som kanske inte finns tillgänglig när du behöver den.


Kompetenser får större utrymme i de agila och kontinuerliga världarna

Inom de agila och kontinuerliga metoderna fokuserar utvecklingsteamen på kompetenser framför arbetsroller. Att uttalade arbetsroller alltmer försvinner kan skapa en viss oro hos många testare idag, en oro som grundar sig i att de blir osäkra på hur deras arbete kommer se ut i framtiden. Men det handlar inte om att testare kommer bli arbetslösa utan man kommer behöva utöka sina kompetenser och lära sig nya saker för att hålla sig relevant och kunna leverera värde.

Det kan förvisso vara något av en utmaning att jobba i tvärfunktionella team, eftersom det ibland kan vara svårt för en teamleader (eller annan beslutsfattare) att balansera olika personligheter och erfarenheter till en bra sammansvetsad grupp. Men faktum är att tvärfunktionella team är en förutsättning för att lyckas hänga med i dagens snabba tempo. Det finns inte längre tid att sitta och vänta på att utvecklarna gör sitt, för att sedan låta testarna ta över och göra sitt. Det tar alldeles för lång tid och man hamnar ur synk, vilket utvecklingen oftast inte tillåter idag. Teamen måste vara duktiga på att kommunicera och jobba tätt tillsammans för att det ens ska vara möjligt att garantera snabba leveranser som håller en hög kvalitet.

Fördelarna med tvärfunktionella team

En stor risk med de mer traditionella arbetssätten för utveckling där teamen fortfarande är mer indelade utifrån deras arbetsroller är att de blir mer sårbara och det skapas personberoenden. Om det bara finns en specifik person i ett team som kan lösa vissa arbetsuppgifter och hen blir sjuk så finns det risk att viktiga arbetsuppgifter läggs på hög och leveranser blir senarelagda.

Men utöver att dagens snabba tempo kräver tvärfunktionella team så finns det många andra fördelar med att jobba på det här viset. Ett exempel är att ett team med fler kompetenser även ger fler aspekter på problemlösningen. Det gör också att teammedlemmarna hela tiden lär sig saker av varandra, eftersom de hela tiden jobbar nära kollegor som ofta har sin spetskompetens inom andra områden. Teamet utvecklas tillsammans och blir mer effektivt.

Sammanfattning

En risk för team som har en expert på plats är att teamet blir sårbart när personen är frånvarande. Arbetet riskerar då att dra ut på tiden, vilket det sällan finns tid för idag. Därför är det viktigt att jobba med tvärfunktionella team som fylls med de kompetenser som behövs för att maximera arbetet.

Vill du läsa mer om den moderna QA Managerns framtidsutsikter? Ladda ner vår e-bok! 
New call-to-action

Vi rekommenderar också