Världens största undersökning för testare - här är resultatet

I den stora undersökningen deltog bland annat testingenjörer, testledare, testare, testanalytiker, teamleaders, konsulter, projektledare, testcoacher och devopsingenjörer. Den stora andelen deltagare, 32 procent, bestod av testingenjörer eller QA ingenjörer. Här sammanfattar vi några av de mest intressanta punkterna i undersökningen. 


Ladda ner vår checklista - Så tar QA Managern plats i förarsätet och
behåller den 


Teamen blir allt mindre 

De senaste åren har undersökningen visat att testteamen blir allt mindre, något som även årets svar pekar på. För två år sedan svarade 60 procent att de jobbar i team med 15 personer eller mindre, förra året svarade 70 procent samma sak och i år var samma siffra uppe i 74 procent. Men större team är fortfarande inte helt ovanligt, 15 procent svarar att de jobbar i team på 16-50 personer.

Icke traditionella arbetsuppgifter för testare 

Under undersökningen ställdes även en del öppna frågor, en av dem handlade om ifall testare upplever att de gör många uppgifter som inte är traditionella för just test. Svaret blev ett solklart ja. Några av uppgifterna som de gör istället är att implementera GDPR, vara produktägare, agera kundsupport för beta och koda, för att nämna några. Det tyder på att test och utveckling går ihop allt mer och att det är viktigt att testare och utvecklare både fördjupar och breddar sin kompetens i framtiden.

Viktigt för testare att kunna kommunicera 

Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är med kommunikation, både att dagens QA Managers har en god kommunikativ förmåga, men även att kommunikationen i teamen måste fungera. Årets undersökning förstärker det ytterligare, hela 75 procent svarar att de tycker det är mycket viktigt att ha en bra kommunikativ förmåga. Enbart 2 procent svarar att det inte alls är viktigt. Andra saker som kommer högt upp på listan är funktionell automatisering och kodning, samt kunskap om generella testmetoder.

Utvecklingsmetoder

De agila metoderna dominerar utvecklingen, 89 procent svarar att de åtminstone jobbar agilt i några projekt inom organisationen. Men det är fortfarande 33 procent som svarar att de jobbar i vattenfall eller vattenfallsliknande projekt. Metoder som DevOps har under de senaste tre åren vuxit sig starkare, däremot inte riktigt i samma snabba takt som tidigare.

Vanliga utmaningar för testare 

Ytterligare en väldigt intressant frågeställning handlar om utmaningar för dagens testare. Högst upp på listan hamnade storlek på teamet, hela 43 procent upplever att det är mycket utmanande att jobba i för stora team. 41 procent svarar att det även är utmanande att hantera tidsramar.

Att hålla koll på i framtiden 

Undersökningen innehåller även öppna frågor om framtiden, för att få en inblick i vad dagens testare tror kommer bli viktigt de närmsta åren. Både när det handlar om vad man bör hålla koll på och vilka områden de behöver lära sig mer om. Några exempel är botar, AI, IoT (internet of things), Molnet, big data, machine learning och blockkedjeteknik. 

Vill du läsa hela rapporten för fler intressanta insikter om test? Rapporten "State of testing survey" hittar du här.

Sammanfattning

Varje år görs en stor undersökning där cirka 1 500 deltagare från 80 länder runt om i världen får svara på frågor som rör test. Nu är 2018 års undersökning klar och i det här blogginlägget sammanfattar vi några av de mest intressanta sakerna.

Vill du ha konkreta tips och lösningar för hur du som QA Manager tar plats i förarsätet och behåller den? Ladda ner vår checklista!

New call-to-action

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också