Träffa Leo - Kvalitetsansvarig för de mobila apparna på Dplay

Vi tog oss ett snack med Leonardo Delejon, ADDQ-testare och kvalitetsansvarig för de mobila apparna på Dplay. Leo är en nyfiken och pålitlig testare som alltid sätter kunden och slutanvändarna i fokus.

leorundMed hans specialitet inom mobila applikationer ser han alltid till att applikationerna håller hög kvalitet.

Leonardo trivs bäst när team, användare och kund är nöjda. Här kommer hans tankar kring kvalitetssäkring inom Media.

Vad är det roligaste med att jobba med just Media och varför lockar denna bransch just dig?

-Det roligaste är att det är så mycket visuellt, man kan se och känna produkten. Samtidigt är det väldigt komplext och tekniskt drivet med mycket integration och tredjepartslösningar. Där i ligger den stora utmaningen, att få ihop allt till en fungerande helhet med hög kvalitet. Branschen är väldigt spännande då den är på frammarsch och många kan relatera till produkterna som är lika underhållande att testa som för användarna att använda. 

Om du fick välja, hur skulle då testarbetet bedrivas?

- Ledarskap är viktigt, att ge en tydlig bild vart vi ska och med vilken kvalitet vi ska leverera. Coaching och guidning är det moderna ledarskapet som passar mediebranschen bra, någon som inspirerar och drar upp riktlinjerna. Sedan måste kvaliteten kommuniceras tydligt ut i organisationen så att alla tidigt får ta del av nuläget. Även vad kvalitetssäkring är och hur förutsättningarna ändras när produkten förändras måste kommuniceras.

Vilka testmetoder ska man använda för att nå bästa resultat?   

- När man vet det förväntade resultatet kan man med fördel använda en automatiserad testmetod. När det kommer till det visuella, känslan för produkten och utforskande testning i ett användarperspektiv är de mänskliga färdigheterna fortfarande att föredra. Teamet ska involveras och gemensamt ta ansvar för kvalitén och testarna kan då ta den coachande rollen. Kvalitetskänslan måste generellt sett upp i mediebranschen och där måste vi ta ett gemensamt ansvar. Kunderna är kräsna och utbudet stort och det krävs en kvalitativ produkt om man vill satsa brett och långsiktigt. Möjligheter måste skapas för att hålla en hög kvalité både i utvecklings och förvaltningsfasen. Enkla visuella rapporter framför tung administration. Sammankoppla gärna testskript med byggprocessen så kommer de att uppdateras och underhållas simultant.  

Vad betyder kvalitet för dig?

- För mig är kvalitet lika med vetskap. Alla säger att de vill ha hög kvalitet men få sätter ett mätbart värde på det. Man måste gemensamt definiera vad man menar och vad man vill uppnå. Att utföra arbetet på vad man tror för stunden är bästa möjliga sätt för att se till att hålla kundnöjdheten uppe. Sedan behöver man även ta in tid och kostnad i ekvationen. Att fixa ett fel är ett sätt att höja kvalitén som medför en viss kostnad. Att införa en helt ny funktionalitet är en annan aspekt som kan vara viktig för att hänga med marknaden och dessa måste hela tiden prioriteras och vägas mot varandra där även risken och vad som är bäst för affären ska tas i biktande. Så kvalitet är komplext och inte så enkelt när det kommer till kritan, men kunden ska man alltid ha i fokus och tänka på vad som är bäst för dom.

Kvalitet kontra time to market, hur ser du på det?         

- Deadlines existerar bara för att många tror att det går fortare att göra något bara man har en strikt uppsatt tidsplan. Hade man istället haft approachen att man har ett mål som man vill uppnå och som ska se ut och fungera på ett visst sätt så är man villig att investera i tiden som krävs för att nå dit. Är det bara tiden som styr så blir det oftast som det blir och inte sällan får man göra om eller refraktorera direkt efter man släppt ut tjänsten eller produkten till kund. Man kan släppa en produkt med kända defekter men dom får inte vara av allt för allvarlig karaktär eller allt för många till antalet så att de bidrar till ett dåligt helhetsintryck. Men en avvägning måste till slut göras, för det finns inga helt perfekta produkter.

När blir du som mest utmanad och vad bidrar du med?

- När jag ställs inför en ny situation som jag inte har hanterat tidigare, ny teknik eller nytt verktyg. Men det skapar också nya möjligheter och motiverar en att ta nästa kliv på kunskapsstegen. Om man inte utvecklas så motiveras man inte. Kvalitetstänket är med alldeles oavsett i alla situationer och det smittar även av sig till andra i teamet vilket jag anser är mitt största bidrag. Man måste försöka sprida kundernas röst och deras sätt att se på den nya funktionen eller varför något måste ändras och varför det är viktigt. Har man en bra kundrelation så rekommenderar dom tjänsten vidare i sitt nätverk och det är på det sättet man kan bli en riktigt stor och populär aktör på marknaden. 

Vilka egenskaper ska man ha som kvalitetssäkrare för att bidra som mest och bäst i mediabranschen? 

- Noggrann, pålitlig, ha ett användarperspektiv, vara strukturerad men ibland tänja på det och vara lite oförutsägbar och gå utanför ens egna ramar. Exempelvis gå in huvudlöst och bara testa innan man läst varken krav eller dokumentation. Samarbete är också viktigt så att man inte får 'vi och dem' - känslan gentemot andra i projektet. Vi ska jobba gemensamt mot samma mål och se till att ha roligt på vägen, om inte medarbetarna mår bra så blir det inte någon bra produkt.

Vad gör du för att bidra till den goda stämningen?

- Man ska vara positiv och kreativ och bidra med ens kunskaper och tidigare erfarenheter. Detta inkluderar att ge sina egna rekommendationer i givna situationer och hur man behandlar sina medarbetare. Lyfta det som är positivt men även det som är negativt så man når en fördelaktig förändring, både i teamet och för produktens välmående. Engagemang och hjälpsamhet är två andra nyckelord.

Hur ser du på streaming och dess framtid? 

- Streaming tar över mer och mer och kommer att sprida sig till allt fler plattformar. Detta gäller både film, musik och bokindustrin och många andra aktörer kommer nu att hänga på. Konsumenterna har mottagit det strömmade formatet bra och de fysiska produkterna (så som digital-TV boxar) kommer att fasas ut än mer på sikt. Sedan får framtiden utvisa om det kommer att komma fram någonting ännu bättre, exempelvis att all media samlas på ett och samma ställe så man slipper ha så många olika konton och tjänster. VR kommer spela en stor roll i framtiden och där kommer sporten vara drivande som ett första led att uppleva någonting nära fast man inte fysiskt är på plats. Sportanvändare har visat ett ekonomiskt intresse för att få en bra upplevelse och det är oftast pengarna som styr vad vi får härnäst. Perspektiven kommer ändras så man inte bara kan se matchen från läktaren utan även välja att se matchen från en spelare eller en tränares perspektiv, det är bara fantasin som sätter gränserna. 

Om jag som kund eller konsult nu har fått upp ett intresse, varför ska jag då välja ADDQ? 

- ADDQ ger dess medarbetare chansen att få uppleva riktig frihet och få engagemanget att lyckas i mediebranschen. Vi har duktiga medarbetare som arbetat länge inom media av olika slag i olika roller och som kan stötta både medarbetare och kunder. Kunder och rekryter kan lära sig mycket och få ta del av den kunskap som redan finns på företaget och det kommer att spela en stor roll. Många andra konsultbolag säger en sak men gör en helt annan, ADDQ håller det de lovar och strävar efter konsultens och kundens förtroende. Detta för att vi tar det på allvar och våra konsulter är ADDQs viktigaste tillgång. Håller man med om att glada medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet och lära sig nya saker och att lyfta både sig själv och andra är bra så är ADDQ definitivt företaget för er!  

Vill du veta mer om hur vi på ADDQ jobbar? Läs mer här.

Gå tillbaka

Vi rekommenderar också