Så lyckas du som Produktägare – ny guide

Några av de vanligaste anledningar till att IT-projekt misslyckas är otydliga krav, att man saknar användarinvolvering och att man inte har tillräckligt respekt för prioriteringarna. Det kan vara tufft att få ihop alla delar som krävs och därför har vi skapat en guide med konkreta tips för hur du som produktägare blir framgångsrik i dina IT-projekt!

I rollen som produktägare förväntas du involvera användarna och säkerställa prioriteringar i en alltmer föränderlig omgivning. Du ska dessutom ha förmågan att bryta ner otydliga behov till tydliga krav för utveckling och test. Det är minst sagt utmanande men även väldigt utvecklande att som produktägare få möjlighet att knyta ihop dessa delar. Så hur lyckas du med det?

Säkerställ stöd för prioriteringen

För många organisationer är produktägaren fortfarande en roll under utveckling. För att lyckas som produktägare krävs det att alla i organisationen respekterar dina beslut. Detta kan vara svårt när det finns många andra som också vill bestämma eller försöker ta genvägar. Jag beskriver några tips i guiden för hur du exempelvis kan samarbeta med produkt managers eller andra produktägare för att få en gemensam förankrad prioritering och styrning.

Skapa en tidlös roadmap

Som produktägare jobbar du kontinuerligt i två olika tidsperioder – det dagliga arbetet i sprinten och den långsiktiga planen för produkten. För båda dessa krävs det att du kan fatta tydliga och konsekventa prioriteringsbeslut, ofta utan fullständig information. Därför är det viktigt att du skapar en roadmap - dels för din egen del men framförallt för att skapa samsyn mellan intressenter och för att förmedla visionen till utvecklingsteamet. Och den bör inte innehålla exakta datum. Jag berättar mer om varför i guiden.

Inkludera experter på både affär och tekniksidan

Beroende på din bakgrund så känner du dig kanske mer hemma på den ena eller andra sidan, och det är lätt att fastna i det. Men försök att fördela din tid så att du ägnar lika mycket till ”beställarna” som till ”utförarna”. Det tar tid att bygga upp förtroendet men det är väl spenderad tid, för trots allt är en av dina viktigaste uppgifter att vara bryggan mellan verksamhet och IT.

Jobba tillsammans med backloggen

Som produktägare finns det inget tydligt slut på dina arbetsuppgifter för systemet. Därför ska backloggen endast innehålla de aktuella arbetsuppgifterna och genom att dessa är regelbundet städade och sorterade blir det lättare för alla intressenter att se helheten. Den totala listan blir ett stöd när du prioriterar och det blir enklare hantera beställare och krav likvärdigt.

Var aktiv i det agila teamet

I det agila teamet är produktägaren en självklar medlem. Trots det är det inte många organisationer som jobbar på det här sättet. Om du kommer från verksamhetssidan kan du ibland ses som en utomstående ”chef” eller en tillfällig besökare. Om du kommer från IT-sidan kan du istället ha svårt att ta plats i prioriteringsfrågor runt affärsvärdet. Det här är ytterligare ett område som jag berättar mer om i guiden.

Kom ihåg - värde är mer än mätbarhet

Som produktägare ska du maximera värdet, vilket är en kombination av kortsiktiga leveranser av nya features och långsiktiga förändringar i till exempel arbetssätt. Problemet är att de flesta mätmetoder dels är mycket enkla att missbruka men framförallt så säger de inte något om det faktiska värdet som har levererats. Därför ska du ta dig tid att förklara och diskutera varför produkten ens finns och vilken nytta den skapar.

Ladda ner vår guide

Det kan som sagt vara ganska utmanande ibland att få ihop alla delar som krävs för att lyckas med ett IT-projekt, speciellt när du står mitt emellan två olika “sidor”. Förutom utveckling av ovanstående punkter så delar jag också med mig av vikten av att brinna för sin produkt. Jag hoppas att du får användning av tipsen i guiden i din roll som produktägare.

ADDQ - guide produktägare

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också