Så hjälpte vi Biotage med testarbetet och strukturerade processer

Biotage är ett svenskt företag placerat i Uppsala som verkar internationellt. De erbjuder sina kunder hållbara lösningar inom separation och syntes, till exempel för läkemedelsutveckling och analys. Se vår casefilm om hur vår konsult Sanna hjälper Biotage med testning i toppklass! 
Tidigare hade Biotage en mindre utvecklingsavdelning där en eller två utvecklare arbetade tillsammans med mekanik- och systemingenjörer, något som till slut blev ohållbart när ett större projekt ställde högre krav på utvecklingsavdelningen. Det blev något av en utmaning i förändringsarbetet med att gå från ett mindre utvecklingsteam där få personer gjorde många olika saker till en större utvecklingsavdelning som bättre möter de behov som finns idag. Tidigare låg till exempel ansvaret för de något större testerna som rör funktioner mer än enhetstester på utvecklarna ibland ledde till att vissa delar fick "stryka lite på foten" när det var högt tryck i projekten. Det i kombination med att Biotage det senaste året har jobbat med sitt största utvecklingsprojekt någonsin ledde till att de behövde viss hjälp med testarbetet. 

Avlastar testarbetet och strukturerar upp processer för buggfix

Anders Wessman jobbar som avdelningschef för mjukvarugruppen på Biotage. Hans främsta arbetsuppgift är att se till så att det dagliga arbetet flyter på och att de har rätt resurser på plats. I casefilmen berättar han mer om deras stora utmaning och varför de behövde ta hjälp av ADDQ.

- I och med det här stora projektet som innebär att vi ska uppdatera en av våra största produkter med nytt gränssnitt och modernare teknik såg vi att vi hade ett annat behov när det kom till utveckling och test. Så vi tog kontakt med ADDQ, säger Anders.

Sanna Huhta är konsult hos oss på ADDQ och har många års erfarenhet av testning. Hennes främsta arbetsuppgift hos Biotage är att just avlasta utvecklarna i deras testarbete så att de kan fokusera mer på funktionstester.

- I slutet på ett utvecklingsprojekt dyker det alltid upp buggar som måste rättas till innan lansering. Sanna har verkligen hjälpt oss att strukturera upp och styra upp hela den processen, till exempel genom att se till att testarna skriver buggrapporter som är användbara, berättar Anders Wessman. 

Sammanfattning 

Biotage är ett svenskt företag som erbjuder sina kunder hållbara lösningar inom syntes och separation, till exempel inom läkemedelsindustrin. Det senaste året har de jobbat med sitt största projekt hittills, en uppdaterad och modernare version av sin största produkt. De ökade kraven på utvecklingsavdelningen som det stora projektet har inneburit gjorde att de tog kontakt med ADDQ för att få hjälp med att avlasta utvecklarna i testarbetet.
Kategori:Teknik

Vill du veta mer om hur samarbetet med ADDQ och Biotage har gått till och vilka resultat det har gett? Se vår casefilm!

TITTA PÅ FILMEN

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också