Så förbereder du dig inför framtidens testning

Test och utveckling har förändrats och utvecklats mycket de senaste decennierna och det finns ingenting som tyder på att utvecklingen är på väg att stanna upp, tvärtom. Förändring kan dock kännas lite jobbig och läskig ibland men kommer ofta med många fördelar. För att kunna upptäcka dessa fördelar och även ta del av dem, gäller det att vara redo för framtiden. 

Kommer testning kallas för testning år 2030? Troligtvis, men det är förstås svårt att redan nu säga exakt hur framtiden kommer se ut. Det vi däremot kan vara säkra på är att det kommer se annorlunda ut och därför kan det vara bra att redan nu skaffa ett försprång och börja förbereda sig

Ladda ner vår checklista - Så tar QA Managern plats i förarsätet 


3 tips som förbereder dig för framtiden inom test: 


1. Led förändringen! 

Utveckling och förändring behöver inte vara något dåligt, snarare tvärtom. Personer som leder förändringen istället för att ducka för den kommer också ha lättare att hitta de fördelar som den kan innebära. Ett exempel på hur du kan vara med och leda förändringen är att aldrig vara rädd för att säga dina åsikter. Om du till exempel upptäcker saker som behöver ändras, säg till. Ett annat sätt är att alltid vara proaktiv, när allt måste gå fort finns det inte riktigt tid till att sitta och vänta på att saker ska hända. Men det är också viktigt eftersom framtiden kommer ställa ännu högre krav på bra samarbete och tydlig kommunikation i teamen. Redan idag innebär många moderna arbetsmetoder inom testutveckling att medlemmarna kommunicerar väl med varandra, att de vågar komma med förslag och ge feedback på arbetet för att teamet tillsammans ska komma fram till den bästa lösningen som ger störst affärsnytta.  


2. Tänk kvalitet även utanför testningen

Kvalitet kan till stor del mätas på om kunden använder produkten eller inte. Att kunden använder din produkt eller inte är egentligen det bästa tecknet på om hen är nöjd eller inte. Om produkten används = kunden är nöjd och den håller tillräckligt bra kvalitet. Om produkten däremot inte används och kunden istället går till en konkurrent har den inte rätt kvalitet. Men hur ska man då kunna mäta kvalitet eller kundnöjdhet? Det enklaste sättet är att helt enkelt fråga kunden, som garanterat har det bästa svaret. Men här är det också viktigt för dig att vara proaktiv när du letar efter kvalitet utanför testningen. Till exempel, genom att hålla koll på vilka fel de som använder produkten eller tjänsten stöter på, kan du genom att vara just proaktiv vara snabb på att lösa eventuella problem eller buggar innan fler användare påverkas av dem. Kvalitet utanför testning kommer bli ännu viktigare i framtiden, så fundera redan nu på vilka fler sätt som kan hjälpa dig att hitta kvalitet utanför själva testningen. 

3. Håll ögon och öron öppna

En ständigt föränderlig värld kräver bra koll på marknaden eftersom du riskerar att snabbt hamna på efterkälken annars. Det kan ibland kännas svårt att hinna med, men idag är möjligheterna till omvärldsbevakning många, vilket gör det lättare att hålla koll. Sociala medier, podcasts, bloggar och seminarium är bara några exempel på kanaler som är utmärkta informationskällor. Även kollegor i samma bransch är en bra källa till inspiration. Här hittar du fler tips för att hålla dig uppdaterad inom QA.

Sammanfattning

Testning utvecklas ständigt och ser till stor del väldigt annorlunda ut idag jämfört med för några år sedan. Även anledningarna till varför vi testar har förändrats, och kommer fortsätta göra det i framtiden. Därför är det viktigt att vara förberedd. I det här inlägget ger vi dig tre konkreta tips för hur du gör dig redo för framtidens testning

I vår checklista hittar du flera praktiska lösningar och tips för hur du som QA Manager tar platsen i förarsätet och behåller den, både nu och i framtiden. Ladda ner den redan idag! 

New call-to-action


Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också