Rekommenderade visualiseringar för olika målgrupper

Förra inlägget handlade om processen som krävs för att planera och implementera visualisering av prestanda - generella best practices för långsiktig nytta. I denna artikel tar vi upp konkreta exempel på visualiseringar för olika grupperingar som vi rekommenderar och som vi vet av erfarenhet fungerar bäst.

När det gäller visualisering finns det tre viktiga punkter att gå igenom:

 1. Syfte - vilken fråga ska visualiseringen besvara?
 2. Mätvärden - vilka mätvärden kan hjälpa oss att besvara ställd fråga? Det får inte finnas några otydligheter vad gäller mätvärdets betydelse (definition).
 3. Uppföljning - vem följer upp och när? Vem ska agera vid avvikelser, när och hur? 

När man har dessa punkter uträttade gäller att välja typ av visualisering.

Välplanerade och välformade visualiseringar kan ge väldigt stor nytta för många grupperingar och sparar tid när det gäller felsökning och analys. Men det är viktigt att alla som ser visualiseringen förstår vad de tittar på - en otydlig visualisering tappar man snabbt intresse för.

För långsiktigt användande och verksamhetsnytta är det därför viktigt att tilltänkt målgrupp är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av visualiseringen. Detta deltagande ska ske iterativt - börja i det lilla och låt projektet växa över tid.

Rekommenderade visualiseringar för olika grupperingar och syften

Här följer rekommenderade visualiseringar för olika grupperingar och syften. Vi beskriver val av innehållande mätvärden, format och vilken nytta de ger - det vill säga vilka frågor de hjälper att besvara.

Visualisering 1 - hur presterar/mår våra affärsområden?

En generell, tilltalande visualisering för alla som är intresserade att se övergripande status (helst ingen finansiellt känslig information eftersom visualiseringen oftast visas på allmänna ytor). Tips: inkludera gärna "dagens KPI" för att öka intresset.

Hur jobbar man med visualiseringen?

 • Visar en övergripande bild på nuläge
 • Att sprida medvetenhet om hur det går för verksamheten
 • Vilka mätvärden innehåller visualiseringen?
 • Hälsostatus per affärsområde
 • Senaste och planerade releaser
 • Trend för nyckeltal/KPI:er
visualisering start

Klicka på bilden för att se samtliga visualiseringar i ett helt felsökningsflöde.

Visualisering 2 - hur presterar/mår ett specifikt affärsområde?

Applikationsägare, drift, kundtjänst och utvecklingsteam kan i sin visualisering se mer ingående status för deras affärsområde. En sådan visualisering är mer detaljerad, visar status för de viktigaste flödena och beroenden för aktuellt affärsområde. Den inkluderar även händelser som påverkar affärsområdet - omstarter, resursproblem och så vidare.

Hur jobbar man med visualiseringen?

 • Visas oftast på en skärm hos utvecklingsteam
 • Ger en tydlig nulägesbild som går att agera på

Vilka mätvärden innehåller visualiseringen?

 • Summerad hälsostatus per flöde
 • Hälsostatus grupperat på
 • Interna tjänster
 • Externa tjänster
 • Infrastruktur: server, nät, databaser

visualisering aktier

Klicka på bilden för att se samtliga visualiseringar i ett helt felsökningsflöde.

Visualisering 3 – hur presterar/mår ett specifikt flöde?

Drift och utvecklare ser i sin visualisering för aktuellt flöde detaljerad information per innehållande steg. Visualiseringen beskriver – per steg - övergripande status och trendgrafer för nyckeltal. Aktuella siffror korreleras med en baseline så att man genast hittar avvikande beteenden. 

Hur jobbar man med visualiseringen?

 • Används löpande under utvecklingsprocessen för att identifiera optimeringsmöjligheter
 • Bryter ut de viktigaste stegen/transaktionerna för tydligare fokus
 • Felsökning
 • Trendanalys

Vilka mätvärden innehåller visualiseringen?

 • Anrop per minut
 • Antal fångade fel per minut
 • Medelsvarstider och percentil, exempelvis 95:e percentilen
visualisering handla

Klicka på bilden för att se samtliga visualiseringar i ett helt felsökningsflöde.

Sammanfattning

Ovan visualiseringar följer en tydlig röd tråd. De har samma format och följer samma struktur. De hjälper att skapa en tydlighet i vad som är bra eller dåligt och därmed när man ska agera. Betraktaren behöver inte tolka graferna och dess innehåll. Sist men inte minst visas endast de viktigaste mätvärdena och allt utgår från affären.

Webinar om prestanda 

I denna tid, när den agila transformationen accelererar allt snabbare blir det enklare att tumma på extremt viktiga saker som kvalitet, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt som konkurrensen hårdnar och Time to Market blir helt avgörande för företagens överlevnad.

Nyligen höll ADDQs Magnus Winqvist och Michael Eklöf ett webinar där de delade med sig av sina erfarenheter och sin expertis om hur man uppnår bättre kontroll, ökad kvalitet och prestanda samt nöjdare slutanvändare. Om du är nyfiken på deras föreläsning och vill se den i efterhand, kan du göra det via knappen nedan! 

prestanda i realtid

Michael Eklöf rundAV MICHAEL EKLÖF
Michael har bred erfarenhet av miljöer med höga krav på tillgänglighet och prestanda från flera roller inom systemutveckling och teknik. De senaste åren knyter han samman de kunskaperna genom att hjälpa företag att analysera sina applikationer och infrastruktur i utveckling-, test- och produktionsmiljöer med hjälp av APM-verktyg. Är mentor och utbildar kring både verktyg och arbetssätt. Han brinner för att analysera komplexa system för att identifiera pågående och framtida potentiella problem.

mattias wessman rundOCH MATTIAS WESSMAN
Mattias är en analytisk, målmedveten och strukturerad person som arbetat inom test, mjukvaruutveckling och systemdrift. Denna bakgrund ger honom en djup förståelse för systemsamband, teknik och kommunikation. Mattias brinner för att öka medvetandet runt prestanda. Han har stor erfarenhet och hjälper idag organisationer som mentor med att kartlägga prestanda, visualisera prestanda, optimera prestanda, felsöka prestandaproblem och sätta arbetssätt/processer runt prestanda.

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också