QA Manager - Så blir du en bra teamleader!

Av dagens QA Manager krävs förmågan att utveckla, stötta och coacha sina medlemmar. Istället för en chef som pekar med hela handen krävs en ledare som kan få sitt team att kommunicera, att trivas och att utvecklas. Det ställer helt andra krav på en QA Manager än för bara några år sedan, här är tre konkreta tips för hur du kan bli den ledaren. 


Här är 3 tips på hur du blir en bra teamleader:

1. "Bossa” mindre, coacha mer

En modern QA Manager har ett coachande ledarskap, som bygger på att ställa frågor istället för att ge de rätta svaren. Genom att ställa rätt frågor till dina medarbetare får du dem att själva ge rätt svar, istället för att till exempel presentera det i en powerpoint. Effekten blir mycket starkare när dina medarbetare själva kommer fram till en förändring än när du säger åt dem att göra på ett visst sätt. Visa att du respekterar deras kunskaper och färdigheter, och dra nytta av att det är de som kan er nuvarande process bäst. Därför är det de som kan svara på vilka förändringar som leder till mest effekt.

3. Involvera dina medarbetare

Medarbetare som får förtroende och får vara delaktiga presterar oftast bättre. I de agila och kontinuerliga världarna är teamen tillsammans ansvariga för kvaliteten, så låt dem vara med och bestämma vilka metoder ni bör använda och hur ni ska gå till väga. Involvera dem också när det kommer till rekrytering, de ska ju jobba nära tillsammans med de nya personerna som eventuellt kommer in i gruppen. 


4. Släpp lite på kontrollen

I självgående team är det av yttersta vikt att medlemmarna i teamet litar på sin ledare, som ibland kan behöva släppa lite på kontrollen. Ett team som ska jobba oberoende av andra kan inte vara detaljstyrt uppifrån. I värsta fall minskar tilliten för ledaren om personerna i teamet inte känner att de har förtroende från sin ledare. Därför är det viktigt att du som QA Manager vågar lita på dina teammedlemmar, att var och en av dem gör sitt bästa för ert företag och produkterna ni utvecklar. Dessutom så har du varit med och valt ut duktiga, kloka medarbetare som du förväntar dig ett visst självdriv och engagemang av. Så, förlita dig på att de är domänexperter och stötta dem genom ett coachande förhållningssätt.


Sammanfattning

I de agila och kontinuerliga världarna är tanken att teamen ska vara självständiga och oberoende, vilket gör att behovet av en chef som tar alla beslut inte behövs på samma sätt som tidigare. Istället behövs teamleader som kan coacha, stötta och utveckla sina teammedlemmar i deras dagliga arbete.

Vill du få fler steg och knep som hjälper dig som QA Manager att ta platsen i förarsätet och behålla den? Ladda ner vår checklista!

 New call-to-action

Vi rekommenderar också