Produktägare – skapa tid för att öka kvalitet och engagemang

Vi vet alla att det är viktigt att inkludera verksamheten i IT-utvecklingen – utan involvering blir det lätt onödiga missförstånd, förseningar och att fel saker kanske utvecklas. Lösningen är ofta att lägga över detta ansvar på en enda person (produktägare) och sedan inkludera produktägaren i teamet som representant för verksamheten. Det är tyvärr inte så hållbart och kan resultera i både kvaliteten och engagemanget blir lidande. Därför kommer här 3 tips på hur du som produktägare kan skapa tid som gör att detta kan undvikas.

Produktägaren ska hinna med det strategiska arbetet med visionen och roadmapen, avstämningar med olika intressenter, bryta ner krav tillsammans med teamet, planera releaser och prioritera backlog. Samtidigt ska hen även vara lätt-tillgänglig för planerade och spontana avstämningar och beslut samt hjälpa till att förbättra arbetssättet. Det är lätt att känna sig splittrad, överbelastad och otillräcklig. Vilket gör att kvaliteten kan försämras och nya flaskhalsar kan uppstå som försenar utvecklingen.

Men, måste allt göras av en enda person? Vänd på det - involvera experter som dels kan avlasta dig men framförallt öka kvaliteten på arbetet genom att ni är flera som kan ge förslag och diskutera komplexa frågor. När personer känner sig inkluderade blir de mera engagerade. Det går också snabbare när du ”slipper” vara mellanhand, och personer kan prata direkt med varandra. Det kan även vara bra att utse någon som kan ersätta dig på olika möten när du är dubbelbokad.

Så här är mina 3 tips för hur du kan frigöra tid för att öka kvalitet och engagemang.

1. Inkludera flera experter från verksamheten 

Beroende av organisation och systemets komplexitet finns det lite olika tips för vad du kan göra.

  • Om det finns business analysts, tjänstedesigners eller motsvarande, tveka inte att inkludera de i möten med intressenter och användare för att hjälpa till att ställa alla frågor runt behov. Bjud gärna in dessa också till teamets möten för att förklara dessa behov.
  • Om det finns produktansvarig, product manager eller motsvarande, sätt er ner och bestäm tillsammans hur ni ska fördela arbetsuppgifterna – ”måste” du vara med på strategimöten eller kan du höra en kort summering efteråt istället?
  • Om det är ett komplext system, föreslå att ni kanske ska vara två produktägare istället med varsitt team exempelvis fördelat efter olika features.
  • Om det finns många närliggande system med liknande behov och beroenden, skapa ett produktägare-nätverk där ni kan synka era planer och gemensamma prioriteringar regelbundet (givet att ni inte infört SAFE eller andra ramverk för detta).

2. Inkludera fler experter från IT-sidan

  • Om det finns kravanalytiker, ux-designer eller motsvarande i teamet, inkludera de i möten med intressenter och användare för att hjälpa till att ställa alla frågor runt behov. Låt även de förbereda och leda teamets backlog refinement möten så du kan fokusera på vara deltagare på dessa.
  • Om det finns många beroenden till andra system, inkludera scrum master, arkitekt, eller testledare på olika synkroniseringsmöten med andra team för att inte missa några viktiga beroenden.
  • Om teamet föreslår väldigt olika lösningsförslag för ett krav (långsiktigt stabilt men tar mer utvecklingstid respektive en snabbare genväg som bygger skuld), inkludera arkitekt, utvecklare eller motsvarande i möten med intressenter för att diskutera de olika alternativen.
  • För att förbereda test i god tid, bjud in acceptanstestare från verksamheten till teamet för att diskutera samarbete runt de olika testfaserna. Under acceptanstest-fas, inkludera utvecklare som rättar buggar i möten med acceptanstestare för att snabbare lösa frågor som uppstår.

3. Fördela din arbetsdag jämt - både arbetsmöten, tillgänglighet och social tid

Som produktägare ska du vara bron mellan verksamhet och IT. För att lyckas måste du se på dig själv som en jämnt fördelad resurs med lika starka fundament på bägge sidor. Detta gäller både din tid för faktiska arbetsmöten såväl som tid för tillgänglighet och social samvaro.

Skaffa två arbetsplatser - en nära teamet och en nära verksamheten som du kan turas om att använda. Vad du faktiskt jobbar med för stunden (exempelvis roadmap eller detaljer i ett krav) spelar inte så stor roll, det viktigaste är din tillgänglighet för spontana frågor. Dessutom kan du passa på att visa lite av ditt arbete för att öka förståelsen för de olika perspektiven.  Genom att sitta nära ofta blir det enklare och naturligare att även fördela din sociala tid, såsom lunch och fika. Hitta någon kollega som är naturligt inkluderande och välkomnande och bygg från det. Genom att lära känna varandra lite bättre byggs förtroende och förståelse för hur vi är olika som personer som förenklar samarbetet.

Det är svårare att fördela tillgänglig och social tid om de flesta jobbar på distans, men du kan meddela de olika kollegorna att du exempelvis är tillgänglig för verksamheten före lunch och teamet efter lunch.

Ladda ner vår guide

Det kan som sagt vara ganska utmanande ibland att få ihop alla delar som krävs för att lyckas med ett IT-projekt, speciellt när du står mitt emellan två olika “sidor”. När du inkluderar experter kommer du troligtvis öka kvaliteten då ni är flera som kan diskutera och lösa uppgifter tillsammans. Genom att flera kan vara med och påverka kraven kommer troligen engagemanget och förståelsen för produkten också öka. Det i sin tur gör att du kan undvika missförstånd och förseningar samt kan fördela din tid mer jämt.

I vår guide om hur du lyckas som produktägare kan du läsa fler av mina tips som jag hade uppskattat att ha med mig från början i min roll.

ADDQ - guide produktägare

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också