Mognadsgrad testdata - resultat

De flesta av oss vet att testning är en process som producerar och konsumerar stora mängder data. Det här leder till att en av de större utmaningarna inom test idag är testdata. Det beror dels på att allt mer idag blir automatiserat, dels för att förordningar såsom GDPR gör det otillåtet att använda sekretesskänsliga personuppgifter för testning. Här är en sammanfattning av vår tidigare undersökning om testdata. 

Vi på ADDQ får löpande signaler från både kunder och kollegor om att automatisering och regler gör det svårt att skapa den mängd testdata som behövs. Det är även svårt att få tillräckligt bra kvalitet på den testdata som tas fram. Därför ville vi ta reda på lite mer om hur det faktiskt ligger till med testdata och skickade ut en undersökning efter sommaren 2020. Här ställde vi ett antal frågor kring hantering av testdata och nu har vi ett resultat.

Det som kom fram i undersökningen är att många fortfarande har svårt att leva upp till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Man brottas med att få till en effektiv testdatahantering i allmänhet och frågor kring maskning och filtrering av data i synnerhet. Det är också en hel del som har testdata utspritt över fler datakällor. I verksamheter där produktionsdata används eller där testsystem pekar mot produktionsdatabaser i kombination med behörighetskontroll är säkerhetsaspekten ytterligare en utmaning.

Vi kan också konstatera att även om en hel del har börjat se över sin testdata och trots att man inte är påverkad av GDPR, är det många som har en bit kvar i utvecklingen av testdata.

Här kan du ladda ner resultatet i sin helhet.

ADDQ - testdataUndrar du över något kring undersökningen eller har frågor om testdata eller kvalitetsäkring överlag får du mer än gärna höra av dig till mig.

E-post: josefin.lofstrom@addq.se
Tfn: 076-761 66 00

 

Alla blogginlägg