Maxa era agila metoder – kommunicera som ett e-sport proffs!

Fler och fler inser att kommunikation är nyckeln till framgång i både sportsliga sammanhang och inom projekt i arbetslivet. Alla typer av Agila metoder lyfter fram begreppen kommunikation och diskussion som fokus för både kravarbete och styrning av projekten. Men vad betyder begreppen egentligen och kanske kan vi lära oss mer av de som kommunicerar i tävlingssammanhang? 

En av de tuffaste sporterna där verbal kommunikation spelar en avgörande roll är inom MOBA-genren i e-sport.
Finns nyckeln till ännu bättre kommunikation för IT-projekt inom e-sport?

KOMMUNIKATION INOM E-SPORT Stefan info

Empirism är nyckeln till framgång inom professionell e-sport. Som research inför denna blogg intervjuade jag ett antal professionella spelare och e-sports coacher. Vad som framgick betydligt tydligare än inom IT projekt, är att det spelar ingen roll hur mycket man teoretiskt eller strategiskt förstår och tänker kring spelet och kommunikationen, om man inte lyckas vinna matchen!

Ett exempel är när e-sportsproffset "BadBenny" fick frågor kring detaljer som det visade sig att han inte alls kände till. Hur kunde han inte känna till de? Han har ju varit heltidsproffs och spelar aktivt i professionella lag idag? Hans förklaring var extremt jordnära och pragmatisk:

"- Det du frågar om känner jag inte till, det är inget som gör att vi vinner matcherna och därför bryr jag mig inte om det…det är mer för casters och andra som skriver och kommenterar e-sport. Vi fokuserar på sådant som gör att vi vinner matcher!"

Inom e-sport har alla spelarna olika roller och de olika kartorna har olika mål, vilket innebär att vokabulären begränsas och anpassas naturligt till det område man pratar om.

Syftet med kommunikationen är att alla ska få samma interna bild och agera korrekt efter den informationen som kommunicerats.  Varje spelare har kunskap om kartan och dess specifika mål och sin karaktär. Under draften försöker laget välja bland ett stort antal kombinationer så att de kan använda sig av de konstellationer som de övat på under träningen (scrims). All annan kommunikation som inte bidrar till framgång i spelet väntar man med till efter matchen, samt den gemensamma analysen tillsammans med sin coach och eventuellt en separat spelstrategi.

En av svårigheterna inom e-sport MOBA och i agila projekt är att få de som inte naturligt pratar att kommunicera viktiga saker kontinuerligt, naturligt och utan att behöva bli påminda om det.
Ytterligare en utmaning är att få dem som naturligt kommunicerar mycket (ibland för mycket) att bara hålla sig till det essentiella i själva spelet. Under analyser kan man gå in på detaljer och sväva ut, men inte under spelets gång.

En förutsättning för effektiv kommunikation är att rollerna är tydligt definierade och alla har djup förståelse för rollen och respektive karaktär. Det innebär att fraser som
 
- do the boss
- soak top
- icewall!
- push bot, they have to clear
- Sonya go bot!...camp, camp, camp

kan förmedlas till alla men bara den som har det ansvaret kommer att AGERA på den. För de andra är det en information som uppdaterar deras inre karta av vad som sker och triggar potentiella naturliga nästa steg utan att shotcallern behöver säga vad varje person måste göra.

ÖVERGRIPANDE SPELFÖRSTÅELSE SOM AGILA CROSSFUNCTIONAL

Alla spelare måste ha en övergripande spelförståelse vilket påminner om det agila crossfunctional, där alla ska känna till krav, test och arkitektur till den grad att om personen i teamet med expertkunskap kring test kan få in den som har expertkunskap inom krav eller arkitektur att hjälpa till på en good-enough nivå. Men det innebär INTE att en person helt plötsligt bestämmer sig för att "idag känner jag för att vara arkitekt".

Professionella spelare och lag bygger en kommunikationskultur omkring sig som gör det möjligt att vara extremt rak och tydlig under match. Lugn, metodisk och analyserande. Samtidigt som man inte undviker "tough love" för lagets bästa och för individens utveckling som spelare under analys och strategipassen.

Inom MOBA är det viktigt att innovera och testa nya saker och kombinationer, hjältar och drafts under scrims (motsvarande sandbox). Man måste testa gränserna och göra fel och prova nya tankar och idéer. Man behöver tydligt skilja de olika faserna åt - tävlingsmatch, analys och scrim sandbox är alla lika viktiga för att skapa ett vinnande lag med snabb, tydlig och effektiv kommunikation.
Och en sak är viktig: "det som funkar funkar".

Under analysen och scrim så sätter man beteenden och förankrar begrepp som används under kommunikationen i tävlingsmatcherna. Missförstånd leder ofta till tuffa analyser och begreppen definieras och kopplas till olika scenarier. Laget skapar sitt eget vokabulär och semantik under resans gång.

SAMMANFATTNING

Ett vinnande lag inom e-sport har bra synergi mellan spelarna. Det handlar inte bara om manuell snabbhet och skicklighet med respektive hjälte. Det kan alla träna upp. Den avgörande faktorn är kommunikationen. Förmågan att förmedla strategier, tydliga direktiv, engagera alla att delge vad de ser och vad de tror kommer ske så att alla får en gemensam bild av verkligheten är det som skiljer ett vinnande lag från ett lag som har bra tekniska spelare men som inte vinner matcherna.

Spelet Heroes of the Storm bygger upp en fascinerande typ av tillit, eftersom man under spelets gång lär sig lita på varandra och att vara en del av en övergripande strategi med ett givet mål.
Den erfarenheten har man nytta av både inom arbetslivet och privat!

Som avslutning vill jag lyfta fram att en ganska färsk undersökning från Demiskop via Manpower, visar att fyra av tio chefer anser att det är kompetensmässigt positivt att vara en gamer, och att erfarenhet av e-sport och dataspel är en tillgång och attraktivt att ha på sin CV!

Vill du läsa mer om kommunikation? Nedan hittar du min pdf med 11 punkter för bättre kommunikation som du kan ta med dig och inspireras av i ditt projekt.

11 punkter för bättre kommunikation - Mustasch och Hängslen

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också