Ladda ner vår nya guide: “Det här bör din teststrategi innehålla”

En teststrategi är viktig av flera anledningar och är en bra grund för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Men för att teststrategin ska bli så bra och robust som möjligt finns det en hel del som är bra att tänka på. I vår nya guide har vi listat allt som din teststrategi bör innehålla. I det här blogginlägget delar vi med oss av en liten del av varje kapitel. 

Det är din teststrategi som tillsammans med det affärsvärde utvecklingen ska ge som sätter ramarna för arbetet. En stabil teststrategi hjälper dig att testa och kvalitetssäkra din produkt eller ditt system med samma affärsmässiga prioriteringar som de övergripande målen i din organisation. Beroende på vad målet är.

Andra fördelar med en teststrategi är att den kommunicerar och beskriver den metodik som ligger till grund för testarbetet och att den fungerar som en plan för hur utveckling och test ska ske i de miljöer som finns. Strategin gör det också möjligt att för icke-funktionella krav att verifieras så tidigt som möjligt. 

LADDA NER TESTSTRATEGIGUIDEN HÄR

Här är ett utdrag ur guidens innehåll:  


Riskhantering och prioritering av tester 

Du kommer behöva prioritera vad du behöver och vad du måste testa. I första hand ska du alltid fundera på vilka affärsmässiga risker som finns i ditt projekt. Med riskerna som utgångspunkt kan du enklare planera för i vilken ordning du ska testa, hur du minimerar riskerna kring test och hur testerna ska prioriteras så att du testar det mest kritiska först.

Metodik

De senaste tio åren har de flesta utvecklingsprojekt, mer eller mindre förändrats till att vara mer agila. Test har förändrats från att vara ett steg sist i processen till att vara integrerat i hela utvecklingsprocessen. Vilken testmetod du använder beror på vilken utvecklingsmodell som används och vad som är rätt nivå på kvaliteten i relation till de affärsmål du har på tid, kostnad och kvalitet. 

Testmiljöer

Testmiljöer används för att säkerställa kvalitén i system innan de produktionssätts. Det är viktigt att ha höga krav på att miljöerna behandlas väl för att projektet ska fortskrida och inte ha onödiga stopp på grund av att testmiljöerna inte är igång. Trasiga och undermåliga system i produktion kan nämligen skada såväl förtroende som affär.

Testnivåer 

Genom att använda olika testnivåer så kan testningen göras systematisk och du kan identifiera möjliga testfall på olika nivåer. Du kommer då att testa rätt saker vid rätt tillfälle. För att testa olika funktioner, beteenden och prestanda i systemet så används olika testnivåer och miljöer.

Icke-funktionella tester

På samma sätt som att du behöver fundera på hur du ska genomföra dina funktionella tester är det viktigt att ta fram en strategi för de icke-funktionella testerna. Icke-funktionella tester omfattar egenskaper hos systemet som till exempel prestanda, säkerhet, användbarhet och underhållsbarhet.

Testautomatisering

Det är som sagt omöjligt att testa allt, därför är det viktigt att tänka strategiskt när det gäller automatiserade tester. Rätt tester behöver automatiseras för att utvecklingsarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Prioritera vilka tester som skall automatiseras i förhållande till de affärsmål och den prioritering som gjorts mellan tid, kostnad och kvalitet samt se till att dessa bidrar till att minimera de risker som kan uppstå om ett fel skulle inträffa när funktionaliteten finns i produktion. 

Bra grunder för att lyckas med test

Att testa tidigt innebär fördelar som att när fel hittas i kod som är ”färsk”, underlättar detta för utvecklaren att åtgärda dessa. Du får även god kvalitet på koden tidigt, som i sin tur minskar antal fel i produktion. Dessutom, så minskar kostnaden för att åtgärda fel markant om de identifieras tidigt. Det här gör också att du kan testa delar av din lösning i ett tidigt skede, långt innan hela systemet är klart.

En annan viktig faktor för att lyckas med test är att testa regelbundet, eftersom programvara och miljö är i ständig rörelse. 

Det är en del att tänka på när det är dags att skriva en teststrategi, eftersom det är en viktig grund för hela kvalitetsarbetet. Det gäller att rätt delar är med och att de blir tydliga i strategin, alltifrån vilken metod som ska användas till vilka miljöer som är de viktigaste beroende på dina mål med projektet.

Om du vill läsa mer om teststrategi och vad den bör innehålla så tycker jag verkligen att du ska ladda ner vår nya guide! 

New call-to-action

Gå tillbaka

Vi rekommenderar också