Fyra saker att tänka på för en bra kultur i teamet

Att vi trivs och mår bra på jobbet är viktigt för många av oss. Men det finns många faktorer som spelar in när det kommer till vad som gör att vi trivs eller inte. En stor påverkan är den kultur som finns på arbetsplatsen. I det här blogginlägget tittar vi därför närmare på några viktiga saker att tänka på när det kommer till hur ni skapar en bra kultur som alla trivs med.

Utöver att det är viktigt att trivas på jobbet, så finns det många andra anledningar till att en bra kultur på arbetsplatsen är viktig. Men det är dessvärre inte alltid så lätt att få till det, när många olika viljor, åsikter och värderingar ska samlas under ett och samma paraply. Och dessutom skapa en bra helhet där alla känner sig välkomna och inkluderade. 

Ladda ner vår checklista - Så tar du platsen i förarsätet och behåller den 

Men att få ihop en bra kultur när många är involverade är inte alltid det enklaste. I det här blogginlägget tittar vi därför närmare på fyra som är viktiga att tänka på när det kommer till kulturen på arbetet.

1. Alla medarbetare måste vara med på tåget 

Att vi människor är olika är tur, av flera anledningar. Och när det kommer till hur vi vill ha det på arbetet, spelar personligheten stor roll. Medan vissa trivs med en mer strukturerad kontorsmiljö, föredrar andra istället mer avslappnade miljöer. Att “tvinga” ihop människor som är olika på det viset är sällan en bra idé. Det innebär däremot inte att alla måste vara precis likadana när det gäller allt, långt ifrån, men att ha liknande principer och värderingar är viktigt för att skapa ett starkt team som trivs tillsammans. 

Så, för att kulturen på arbetsplatsen ska bli något som varje medarbetare kan relatera till och vilja efterleva, är det viktigt att alla får vara med och ta fram vilken kultur som de vill ska råda på arbetsplatsen. Vilka värderingar som är viktiga, hur känslan ska vara på företaget och hur kollegor behandlar varandra, syftet och gemensamma mål. Därför bör alla medarbetare alltid involveras, prata om kulturen ofta, förankra den och ge feedback kontinuerligt. Kulturen


2. Handling är viktigare än ord

Att skriva ner ett antal värdeord på ett papper är förvisso en bra början när det börjar pratas om vilka värderingar som är viktigt att ha. Men dessvärre räcker det inte så mycket längre än så. Det kan inte bara vara fina ord på ett papper, utan kulturen måste även vara levande och lyftas i verksamheten. Värderingarna måste vara med och styra i vardagen. Fundera på om ni har satt upp mål som är i linje med era värderingar och den kultur som ni vill ha. Fundera även på om ni gör saker som främjar den önskade kulturen? Glöm inte heller bort att lyfta fram och premiera bra beteenden! 


3. The real deal 

Alla delar i en kultur - värderingar, filosofi och liknande måste vara äkta. Varje person som ingår i kulturen behöver känna för den, på riktigt, för att den ska fungera. Det är också en anledning till att det är så viktigt att prata ofta om hur ni vill ha det, att involvera medarbetare och låta alla komma till tals. 


4. Våga vara rak och tydlig 

Var tydlig med vad värderingarna faktiskt betyder och innebär, vad som är okej på företaget och vad som inte är okej. Det gör att du som teammedlem vet vad som förväntas av dig men också vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren. Det kommer förenkla mycket och tar även bort omedveten stress som kan uppstå om man är osäker på hur man ska agera i vissa situationer. Att lämna öppet för egna tolkningar riskerar att kulturen uppfattas på ett sätt som inte stämmer överens med vad som egentligen menas. Och i en tid som idag, då medarbetarna i större utsträckning identifierar sig mycket med sin arbetsplats, och i och med det mer eller mindre är företaget de jobbar på, är det extra viktigt att alla förmedlar samma bild, eftersom det annars blir svårt att vara äkta fullt ut.


Sammanfattning 


Kulturen som finns på arbetsplatsen påverkar alla som jobbar där på flera sätt. En bra kultur, som alla har varit med och skapat gemensamt, skapar ofta ett starkare team som trivs tillsammans.  I det här blogginlägget tittar vi närmare på fyra saker som är viktiga att tänka på när det kommer till arbetet med vilken kultur ni vill ha på arbetet. 

Vill du få fler tips och tricks för hur du tar platsen i förarsätet och behåller den? Ladda ner vår checklista redan idag! 

New call-to-action

 

Vi rekommenderar också