Tiden kommer aldrig räcka till när du ska testa allt!

Många QA-ansvariga som idag jobbar i den planerande världen upplever tid som en stor utmaning. De har ofta en känsla av att tiden inte riktigt räcker till och har svårt att hinna med testarbetet på ett snabbt och effektivt sätt. Och det är egentligen inte så konstigt, med tanke på hur mycket tid det tar när saker först ska produceras, testas, eventuellt göras om och sedan testas igen. Men det finns en lösning på denna utmaning och den är egentligen inte så svår: Du måste inte längre testa allt! 

den planerande världen jobbar teamen fortfarande i projekt, ofta enligt vattenfallsmetoden. Den går ut på att utifrån långa, tunga kravspecifikationer testa för att sedan checka av precis allt som står på listan. Det tenderar att ta en hel del tid och ökar ofta risken för förseningar i projekten. När det planerande arbetssättet var det enda inom utveckling så var det förstås inte konstigt att jobba på det här viset, men idag ser det annorlunda ut. 

Våga ta vissa risker 

Idag är det helt okej att ta vissa medvetna risker när det kommer till test. En del saker går helt enkelt inte att förväg veta hur det mottas, vilken version eller vilket alternativ som kommer falla användaren bäst i smaken. Kommer användaren uppskatta en grön knapp mer än en blå? Omöjligt att veta i nästan alla fall! Användaren vet sällan ens vad hen förväntar sig innan hen börjar använda en app eller en produkt, hur ska du då kunna testa dig fram till vad som är "rätt" och kommer fungera bäst i slutändan när det kommer till mindre delar av produkten? 

Prioritera bland kraven 

Ja, det är okej att ta vissa risker, men det ska förstås inte tas onödiga risker med affärskritiska delar. Så för att lyckas avgöra vad du behöver/måste testa och inte bör du börja med att prioritera bland kraven. Sätt alltid krav som ger högst affärsvärde och delar som utgör störst risk ur ett affärsperspektiv högst upp på kravlistan, att dessa delar fungerar optimalt är det absolut viktigaste. 

Saker som istället har ett lägre värde, till exempel stavfel, färgändringar eller andra mindre saker är ingenting som du idag måste lägga varken för mycket tid eller pengar på. Att en apps sökfunktion fungerar är garanterat viktigare både ur ett affärsperspektiv och för användaren, jämfört med färgen på en knapp i appen. Produkter kommer inte heller falla på att det har smugit sig in ett stavfel någonstans i texten, så länge den håller rätt kvalitet och levererar ett affärsvärde utifrån användarens behov.


Ett nytt arbetssätt kräver nya insikter 

Du måste alltså inte testa precis allt in i minsta detalj längre, men det är förstås ett stort steg att börja jobba på ett annat sätt än man "alltid" har gjort. Men att komma till insikt om att tiderna har förändrats och att flera av de vanliga utmaningarna som många i den planerande världen har idag kan lösas genom andra, mer moderna arbetssätt är ett bra första steg. Den snabba utvecklingen som har skett de senaste åren kommer inte slå av på takten, snarare tvärtom. Så, för att inte riskera att bli omsprungen av andra, mer moderna företag är det helt enkelt dags att ta platsen i förarsätet och leda förändringen istället för att ducka för den! 


Sammanfattning

En vanlig utmaning för många idag som är QA-ansvarig i den planerande världen är tid. De känner att det inte riktigt finns tillräckligt med tid för testarbetet och om vi ska se sanningen i vitögat; Så länge ALLT hela tiden måste testas så kommer tiden aldrig räcka till. Med tanke på att vi idag ofta inte vet vad användaren ens förväntar sig av en ny produkt är det okej att ta vissa medvetna risker med testningen. Genom att prioritera på olika nivåer och se till att saker som ger högst affärsvärde och utgör minst risker om de blir fel kan du och ditt team spara in en hel del tid på testarbetet och ändå släppa produkter med bra kvalitet. 

Vill du läsa om fler vanliga utmaningar för många inom QA idag och varför dessa utmaningar är så viktiga att hantera i en värld som snurrar allt fortare? Då tycker jag att du ska ladda ner vår e-bok! 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också