Den snabba utvecklingen kräver annat fokus för QA Managers

Tidigare, när det planerande arbetssättet var det enda inom testutveckling, var det uteslutande fokus på verifierande aktiviteter, större krav på tydliga kravställningar och detaljerade planer från start. Då arbetade testare och utvecklare främst utifrån beställarens kravspecifikation och det största fokuset var att se till att allt i specifikationen blev gjort. Eftersom att det redan från start fanns tydliga riktlinjer, kravställningar och tillvägagångssätt för hela projektets gång så kändes det tillräckligt. Det fanns inte samma flexibilitet under projektets gång som det gör idag. På den tiden byggde QA Managerns uppgift mestadels på att se till att teammedlemmarna gjorde vad de skulle göra enligt beställarens kravspecifikation.


Snabb utveckling kräver fler utforskande aktiviteter

Idag ser det annorlunda ut, i en tid då allting går fort gäller det att hänga med för att inte riskera att bli omsprungen av snabbare, mer moderna företag som ligger mer i framkant. Det finns inte längre många produkter som skulle överleva en time-to-market på flera år, vilket kräver betydligt snabbare metoder än tidigare. Som QA Manager idag måste du ha en större medvetenhet samt kunskap om utforskande aktiviteter för att kunna strukturera produkternas testning och utvärdera deras kvalitet. Idag finns det även ett mycket större fokus på att hitta fel tidigare i utvecklingskedjan, vilket gör att QA Managern behöver lära sig mer om hur hen ska tänka kring test. För att lyckas är det viktigt att vara ifrågasättande och fundera på vad som kan och bör göras annorlunda, och vad som händer om utvecklingen sker på ett visst sätt. Detta för att tidigare kunna hitta eventuella fel och få en bättre förståelse för produktens kvalitet.

Nya arbetssätt ställer nya krav på utvecklingsteamen

Men det är inte bara QA Managern som får nya utmaningar att hantera när det ständigt uppkommer nya arbetssätt och metoder, den ena snabbare än den andra. Det ställer också högre krav på utvecklingsteamen och deras medlemmar. Utvecklare och testare behöver både bredda och fördjupa sin kompetens inom sina områden. En av anledningarna är tvärfunktionella team som blir allt vanligare, där fokuset ligger på kompetens istället för roller. Men även för att, på samma sätt som QA managern, få en djupare förståelse för varför de gör på ett visst sätt. Personer som i framtiden saknar förståelse för sitt arbete riskerar tyvärr att enklare bli ersatta än personer som vet varför de gör som de gör.

Sammanfattning

Tidigare när det planerande arbetssättet var det enda inom testutveckling var det uteslutande fokus på verifierande aktiviteter. Men i takt med att utvecklingen går snabbare krävs mer flexibla metoder och fler utforskande aktiviteter. Därför har utvecklingsteamen högre krav på sig idag att bredda sin kompetens inom test.  

Vill du läsa mer om vilka utmaningar QA Managers har idag och varför det är viktigt att hänga med i svängarna för att kunna vara i framkant? Ladda ner vår E-bok!

New call-to-actionAlla blogginlägg

Vi rekommenderar också