Defektdetektering - så hittar du defekter och buggar [video]

Test handlar kort och gott om att hitta de fel som finns i mjukvaran innan den driftsätts. Om du har lyckats väl med din testning så innebär det att du har hittat många defekter och buggar, vilket kallas för defektdetektering. En undersökning som gjordes på tre olika “nivåer” visade mycket intressanta resultat av defektdetektering på sista raden.För att lyckas hitta så många defekter eller buggar som möjligt kan du arbeta efter en rad olika aktiviteter:

Formell kodreview
Här tittar du visuellt på koden, granskar den för att se om du hittar något uppenbart fel.

Statisk och dynamisk analys
Oftast verktyg som körs mot koden för att hitta defekter och buggar.

Enhetstestning
Den mest atomära testningen som görs där man testar de minsta beståndsdelarna i mjukvaran.

API testning
Mjukvaran är vid det här laget lite mer ihopbyggd och testas via protokoll och gränssnitt.

Scenario tester (komplett system)
Här testas istället större saker, såsom flöden och processer. 

Det som är så otroligt intressant med den här undersökningen är att de som hade högst resultat på de enskilda aktiviteterna inte skiljde sig nämnvärt mot de som hamnade i medelskiktet eller de som hade sämst resultat. Se klippet nedan för resultatet av undersökningen:

HubSpot Video


Så, genom att arbeta metodiskt och systematiskt med alla dessa aktiviteter går det att få riktigt bra resultat på sista raden, trots att varje specifik aktivitet för sig inte gav några supersiffror. Detta visar undersökningen tydligt, genom att de som låg i medelskiktet hittade samma procent (99) av alla buggar som de som fick högst resultat. Och de som fick sämst resultat per varje aktivitet i sig inte alls hamnade långt efter. Det räcker alltså långt att vara medelmåttig genom att kombinera alla dessa aktiviteter med varandra -  så länge du jobbar systematiskt och genomtänkt kan du nå höga resultat.

Vill du veta mer om testautomatisering och vad som är viktigt att tänka på för att komma igång? Då tycker jag att du ska ladda ner vår guide där du kan läsa mer om vad testautomatisering faktiskt innebär, vilka verktyg du behöver och hur ett lyckat testautomatiseringsfall ser ut.
Kategori:Teknik 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också