Därför går test och utveckling ihop allt mer

I takt med de senaste årens snabba utveckling har ramarna för testare och utvecklare ändrats en hel del. Tidigare, inom de mer traditionella arbetssätten inom utveckling, var arbetet mer uppdelat efter vilken roll som skulle göra vad. Utvecklarna gjorde sin del, för att sedan skicka vidare till testarna som gjorde sitt. Det tog betydligt längre tid och det krävdes inget samarbete mellan test och utveckling på samma sätt som det gör idag.

Sedan dess har det hänt väldigt mycket i branschen. Det fungerar helt enkelt inte lika bra längre att testare sitter på sin kammare och gör sitt jobb, för att utvecklarna sedan ska rätta till eventuella fel och skicka tillbaka till testarna igen. Det tar lång tid, riskerar att dra ut på projektets tid och ger en längre time to market, något som de flesta inte har råd med i i dagens stenhårda konkurrens. Det kan också vara en risk eftersom testare och utvecklare på det här viset mestadels kommunicerar genom ett system, en kommunikation som riskerar att något missas på vägen. 

Snabba metoder kräver ett snabbt samarbete

I de agila och kontinuerliga världarna där tvärfunktionella team hela tiden växer sig allt större, krävs det att alla teammedlemmar har bred kompetens. När allt behöver gå fort, är det förstås ännu viktigare att effektivisera tiden som finns. Samarbetet medlemmar emellan blir avgörande när produkter helst ska planeras och sättas i produktion på bara några dagar, i vissa fall några timmar. För att hålla upp tempot måste testare i teamet ha en viss förståelse för skriptning och kod, på samma sätt måste utvecklare veta hur de testar på en viss nivå. Därför är det idag ett måste att testare och utvecklare både breddar och fördjupar kompetenser kring varandras områden, vilket i sin tur leder till att test och utveckling går ihop allt mer. 

Det handlar i grund och botten om att det är ett annat, nytt sätt att jobba på, som kräver bredare kompetens av teammedlemmarna för att hinna med.

Testutvecklare efterfrågas mer idag 

Det här innebär dock inte att testare förväntas vara experter på att koda, eller tvärtom, utan handlar mer om att sättet vi måste jobba på har förändrats i takt med den snabba utvecklingen. Det blir allt vanligare att företag letar efter så kallade testutvecklare, framför testare eller utvecklare separat. Tidigare, när det skedde ungefär 2 releaser om året fanns det mer tid till att göra arbetet separat. Men inom de kontinuerliga arbetssätten, är det inte ovanligt att företag släpper mindre releaser flera gånger om dagen. Då måste det gå snabbt med kvalitetssäkringen och flera behöver veta hur testautomatisering på flera nivåer går till.


Sammanfattning

Tidigare var det vanligt att utvecklare och testare jobbade mer var för sig och den största delen av deras kommunikation skedde genom ett system. Idag ser det väldigt annorlunda ut, på grund av den snabba utvecklingen. Det finns inte längre tid att vänta på att de gör sina jobb separat när det ska släppas releaser så ofta som flera gånger om dagen. Det gör att test och utveckling går ihop allt mer. 

Att arbeta agilt och ha full koll på de senaste trenderna är några viktiga faktorer för att vara en modern QA Manager. Vill du läsa mer om vad som krävs för att hålla sig i framkant? Ladda ner vår e-bok! 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också