Därför bör utforskande testning vara en del av dina regressionstester

Varje ny Ferrari som lämnar bilfabriken i Maranello testkörs innan den får säljas. Så trots att Ferrari lägger ned mycket möda på att högsta möjliga kvalitet ska genomsyra hela tillverkningsprocessen så tar de varje bil på en åktur innan en köpare får ta plats i förarsätet. För upplevelsen av ett systems kvalitet uppstår först när någon faktiskt använder det.

När mjukvara ska produktionssättas eller uppdateras så brukar den på något sätt som ett sista steg testas igenom, något som ofta kallas för ”regressionstest”. Om du slår upp ordet ”regress” i en ordbok så kan du se följande exempel på synonymer:

  • återgång
  • tillbakagång
  • försämring

Så, regressionstest är alltså test med fokus på risken att den nya eller uppdaterade mjukvaran innehåller oförutsedda försämringar.

Ofta används olika typer av automatisering för att ta hand om regressionstestningen, eftersom den snabbt kan verifiera att affärskritiska flöden i systemet fortfarande fungerar. Men räcker verkligen det?

3 skäl till varför även utforskande test bör vara en del av din regressionteststrategi:


1. Automatiserade testfall ställer alltid samma frågor och frågor som vi vet på förhand att vi vill ha svar på. Att enbart förlita sig på samma uppsättning frågor hela tiden blir som att bara leta direkt under samma gatlampa varje gång eftersom det är bäst ljus där. Utforskande test hjälper oss att bredda vår sökning och leta på nya ställen.

2. Kvalitet är inte en inneboende egenskap som systemet antingen har eller inte har, utan det är ett förhållande mellan systemet och användarna av det. Därför är det viktigt att förstå användarnas behov och använda utforskande test för att få en uppfattning av hur kvaliteten kommer att upplevas.

3. När automatiserade testfall lyser rött så fångar de vår uppmärksamhet. Men när de lyser grönt så motiverar de oss inte att undersöka systemet vidare. Det är lätt att glömma bort att gröna lampor inte betyder att allt är som det ska, det betyder bara att inga fel har upptäckts.

Continuous Integration och Continuous Deployment behöver kompletteras med Continuous Education, det vill säga en kontinuerlig process av att lära sig hur systemet förändras under utvecklingens gång. Använd utforskande test som ett sätt att hela tiden ha en så uppdaterad kunskap som möjligt av systemet.

Mer om Utforskande Test

Utforskande testmetodik - xBTM är kombination är ett samlingsbegrepp för testmetoderna SBTM (Session-Based Test Management) och TBTM (Thread-Based Test Management). Var och en för sig är metoderna SBTM och TBTM kraftfulla, men det är kombinerade i xBTM som deras fulla styrka kommer fram. I vår guide får du en introduktion och sammanfattning av metoden. Ladda ner den redan idag!
LADDA NER GUIDEN

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också