Därför bör testarbetet prioriteras av ledningen

En vanlig utmaning för många som är ansvariga inom test idag är att de upplever att deras arbete inte prioriteras eller uppmärksammas tillräckligt mycket av ledningen. Att få med ledningen på tåget är däremot väldigt viktigt, eftersom ett nedprioriterat testarbete bland annat kan resultera i sämre kvalitet på slutprodukten och svårigheter med att attrahera och behålla personal. 

Idag finns det många "konstellationer" när det kommer till test och utveckling. Beroende på om du befinner dig i den planerande, agila eller kontinuerliga världen så kan det se lite annorlunda ut när det kommer till hur testarbetet är uppbyggt. Men oavsett hur du jobbar med test i organisationen så är det alltid viktigt att ledningen har stor förståelse för ditt och teamets arbete. Annars riskerar det att spilla över på organisationen i stort. I det här blogginlägget tittar vi på närmare på två av de främsta anledningarna till att varje företagsledning bör prioritera och uppmärksamma testarbetet.

Sämre kvalitet på slutprodukten

En av de absolut största anledningarna till att ledningen bör prioritera testarbetet är att slutprodukten riskerar få sämre kvalitet om arbetet kring det nedprioriteras. När en slutprodukt inte testats tillräckligt mycket blir det istället slutanvändarna som ofrivilligt får agera testare. Om produkten då innehåller buggar, eller i värsta fall, större fel, blir det användarna som får ta smällen för att testarbetet inte har varit tillräckligt bra. Användarna blir snabbt missnöjda och väntar troligen inte länge innan de hör av sig och klagar. Om detta dessutom upprepas, återigen på grund av att ledningen inte prioriterar testarbetet, kan företaget tappa viktigt förtroende bland sina kunder. Det kräver dessutom mer arbete i efterhand, när testare och utvecklare behöver rätta till de fel som slutanvändare har upptäckt, efter att produkten redan har lanserats. Som exempel kan nämnas att testmiljön troligtvis inte längre har samma version som produktion, allt arbete vad det innebär. Dessutom kanske inte kompetensen längre finns kvar, då de ofta flyttar vidare och börjar på andra projekt eller kunder efter en lansering.

Svårt att rekrytera rätt kompetens till en avdelning som inte prioriteras 

Ytterligare en viktig anledning till att prioritera och uppmärksamma testarbetet är att det kan bli svårt att rekrytera och behålla personal för en avdelning som inte prioriteras av ledningen. Att trivas på jobbet har de senaste åren blivit allt viktigare för oss människor, vi vill jobba med det vi brinner för och letar i större utsträckning efter arbetsgivare som vi kan identifiera oss med. För att kunna göra ett riktigt bra jobb behöver vi känna ett högt engagemang och arbetsglädje, något som vi behöver få rätt förutsättningar för. Till exempel i form av förtroende och uppmuntran från ledningens sida. Däremot, medarbetare som jobbar på en avdelning eller i en testorganisation som företaget inte satsar på, riskerar att snabbt tröttna på sina jobb och leta sig vidare. I slutändan kan det leda till att företaget tappar  medarbetare, att det blir svårare att hitta rätt kompetens och att arbetet tar längre tid på grund av det. 

Sammanfattning

En vanlig utmaning för många i rollen som team manager med ansvar inom QA är att de upplever att ledningen inte prioriterar testarbetet. Men det finns fler anledningar till att det är viktigt, två av dem har vi tittat närmare på i det här blogginlägget. Till exempel finns det risk för att slutanvändarna får ta smällen om en slutprodukt inte har testats ordentligt innan den släpps, en risk som få företag bör vara villiga att ta eftersom det kan ge flera negativa konsekvenser. 

Vill du läsa om fler vanliga utmaningar inom QA och varför de är så viktiga att hantera? Ladda ner vår e-bok!

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också